Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Nazwisko na literę:
A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | O | P | R | S | W | Z
Nazwisko Telefon E-mail Dział
mgr inż. Katarzyna Dąbrowska, Kierownik 85 746 9332 k.dabrowska@pb.edu.pl Oddział Gromadzenia Zbiorów
mgr Iwona Jurewicz-Citko 85 746 9332 i.citko@pb.edu.pl Oddział Gromadzenia Zbiorów
mgr Marzena Konczerewicz 85 746 9332 m.konczerewicz@pb.edu.pl Oddział Gromadzenia Zbiorów
mgr Ewa Zwierzyńska 85 746 9332 e.zwierzynska@pb.edu.pl Oddział Gromadzenia Zbiorów