Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

ResearcherID

Researcher ID (RID) to ogólnodostępny portal dla autorów i badaczy naukowych, w pełni zintegrowany z platformą Web of Science. Umożliwia on:

  • identyfikację autora,
  • stworzenie publicznego profilu,
  • utworzenie i zarządzanie listą własnych prac naukowych,
  • dostęp do globalnej społeczności naukowców.

Od lipca 2011 roku RID jest ściśle połączony z Web of Science: artykuły z czasopism indeksowanych przez WoS i napisane przez autorów, którzy mają osobisty profil RID z upublicznioną na nim listą swoich publikacji, są podłączone do numeru RID autora. Informacja ta ukazuje się w rekordzie w WoS. Dodatkowo, posługując się numerem RID można wyszukiwać artykuły określonych autorów w Web of Science.

Dostęp do Researcher ID jest możliwy poprzez serwis bazy.pb.edu.pl oraz stronę www.researcherid.com

Praca w Researcher ID wymaga dodatkowej indywidualnej rejestracji.