Języki

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

  • Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Identyfikatory autorów/naukowców

ResearcherID

Researcher ID (RID) to ogólnodostępny portal dla autorów i badaczy naukowych, w pełni zintegrowany z platformą Web of Science. Umożliwia on:

  • identyfikację autora,
  • stworzenie publicznego profilu,
  • utworzenie i zarządzanie listą własnych prac naukowych,
  • dostęp do globalnej społeczności naukowców.

Od lipca 2011 roku RID jest ściśle połączony z Web of Science: artykuły z czasopism indeksowanych przez WoS i napisane przez autorów, którzy mają osobisty profil RID z upublicznioną na nim listą swoich publikacji, są podłączone do numeru RID autora. Informacja ta ukazuje się w rekordzie w WoS. Dodatkowo, posługując się numerem RID można wyszukiwać artykuły określonych autorów w Web of Science.

Dostęp do Researcher ID jest możliwy poprzez serwis bazy.pb.edu.pl/login oraz stronę www.researcherid.com

Praca w Researcher ID wymaga dodatkowej indywidualnej rejestracji.

ORCID

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) –  to międzynarodowy system identyfikacji autorów prac naukowych. ORCID ma likwidować problem dublujących się nazwisk autorów działających na tym samym polu badawczym, eliminować problem różnych wersji zapisu imienia i nazwiska, precyzować tożsamość osób, które zmieniły nazwisko lub afiliację. Przydzielenie identyfikatora jest wolne od opłat i możliwe zarówno dla osób indywidualnych, jak i instytucji.

Jego istnienie nie kłóci się z funkcjonowaniem innych systemów identyfikacji autorów (np. ResearcherID), a wręcz go wspiera. Wydawcy pozwalają na obustronne łączenie informacji o autorze i wzajemne linkowanie profili, a nawet zachęcają czy wręcz obligują autorów do posiadania ORCID.