Języki

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

  • Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Baza prac naukowo-badawczych PB

Baza prac naukowo-badawczych PB zawiera informacje o pracach naukowo-badawczych, statutowych, własnych oraz grantach realizowanych w PB. 

Zbiór prac jest przechowywany w magazynie Oddziału Informacji Naukowej i udostępniany zainteresowanym w Czytelni Wydawnictw Informacyjnych. Nowe prace, przekazywane przez Dział Nauki są na bieżąco katalogowane i udostępniane użytkownikom Biblioteki Politechniki Białostockiej.