Języki

 • Switch to English
 • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

 • Powiększ
 • Pomniejsz
 • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Baza publikacji

Baza publikacji i dorobku artystycznego pracowników i doktorantów PB zawiera kompletną informację o publikacjach od 1984 r. i jest sukcesywnie wzbogacana o publikacje wcześniejsze. Baza dokumentuje publikacje, których autorami są pracownicy Politechniki Białostockiej zatrudnieni na etatach naukowych, dydaktycznych, naukowo-dydaktycznych, bibliotecznych, technicznych, administracyjnych oraz od roku 2007 studenci studiów doktoranckich.

Tak tworzona i uzupełniana baza rejestruje zarówno dorobek naukowy, jak i publikacje dotyczące życia kulturalnego i społecznego Uczelni.

Od 2000 roku tytuły czasopism odnotowanych w bazie zawierają Impact Factor.

Do bazy wprowadzane są następujące typy dokumentów:

 • Książki
 • Artykuły z czasopism
 • Rozdziały w pracach zbiorowych
 • Publikowane referaty wygłaszane na konferencjach
 • Doktoraty
 • Prace redakcyjne
 • Hasła (np.: w encyklopediach, słownikach, leksykonach)

Działania Biblioteki Politechniki Białostockiej zmierzają w kierunku kompletności bazy, co umożliwia sporządzanie analiz bibliometrycznych, a tym samym usprawnia ocenę dorobku naukowego Politechniki Białostockiej, poszczególnych wydziałów i pracowników. Pracownicy Biblioteki generują z bazy wykazy publikacji i posiłkując się nią tworzą raporty cytowań.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. dla celów sprawozdawczych w ramach systemu PBN, został stworzony formularz uzupełniający dodatkowe dane o publikacjach pracowników i doktorantów PB. Formularz zawiera informacje wymagane przez rozporządzenie. Każdy pracownik zgłaszając publikację do rejestracji w bazie powinien wypełnić go, podpisać i przekazać wraz z publikacją pracownikowi Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki PB. Formularz można pobrać poniżej w dwóch wariantach:

 • rejestracja_publikacji.doc – do uzupełnienia w MS Word lub ręcznego wprowadzenia danych po wydrukowaniu
 • rejestracja_publikacji.pdf – do uzupełnienia elektronicznego; należy zwrócić uwagę na polskie znaki diakrytyczne (np. ą, ę, ń) na wydruku, w razie problemów z wydrukiem prosimy uzupełnić formularz nie używając tzw. ogonków

Przeczytaj jak obliczyć liczbę arkuszy wydawniczych (Warsztat badacza - blog Emanuela Kulczyckiego).