Języki

 • Switch to English
 • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

 • Powiększ
 • Pomniejsz
 • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Cytowania

Cytowania to ilość przypisów danej rozprawy umieszczonych w bibliografiach załącznikowych innych prac naukowych. Mogą być dokonywane w oparciu o różne bazy i zasoby.

Web of Science

Służy zarówno do poszukiwania informacji na wybrany temat, jak i do prowadzenia analiz cytowań konkretnych publikacji lub autorów. 

W skład pakietu Web of Science wchodzą:

 • Science Citation Index Expanded (SCI-EXP) (8 100 tytułów ) - 1945-present
 • Social Sciences Citation Index (SSCI) (2 700 tytułów) - 1956-present
 • Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) (1 500 tytułów) - 1975-present
 • Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) - 1990-present
 • Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH) - 1990-present

Scopus

Każdy rekord w bazie zawiera spis publikacji cytujących dany dokument. Dodatkowo baza posiada narzędzie do analizy cytowań. Więcej informacji: Scopus cytowania indywidualne.

Publish or Perish

Publish or Perish (dosł. Publikuj albo Przepadniesz) to bezpłatny program (instaluje się bez udziału administratora!), który korzysta z zasobów Google Scholar. Pozwala na automatyczne wyliczenie następujących wskaźników dla "Author Impact" lub "Journal Impact":

 • Total number of papers - Całkowita liczba artykułów
 • Total number of citations - Całkowita liczba cytowań
 • Average number of citations per paper - Średnia liczba cytowań na artykuł
 • Average number of citations per author - Średnia liczba cytowań na autora
 • Average number of papers per author - Średnia liczba artykułów na autora
 • Average number of citations per year - Średnia liczba cytowań na rok
 • Hirsch's h-index and related parameters - Indeks Hirscha i związane z nim parametry
 • Egghe's g-index - g-indeks Egghe'a
 • The contemporary h-index
 • The age-weighted citation rate - Wspóczynnik cytowań w zależności od czasu
 • An analysis of the number of authors per paper - Analiza liczby autorów na artykuł

Więcej informacji: Jak dodać pracę do Google Scholar, Pobieranie, Objaśnienia, FAQ, „Publish or Perish” – poradnik dla autorów. Znajdź swoje cytowania i indeks Hirscha.

Cytowania mogą być także wyszukiwane w bazach BazTech, BazEkon oraz w CEON Biblioteka Nauki w polach cytowania lub literatura.

Indeks Hirscha

Indeks Hirscha (h-indeks) to współczynnik wprowadzony w 2005 roku do oceny osiągnięć naukowca z uwzględnieniem liczby publikacji i liczby ich cytowań. 

H-indeks jest to liczba h publikacji, których liczba cytowań  jest równa lub większa od h.

H-indeks = 10 oznacza, że autor ma 10 publikacji cytowanych co najmniej 10 razy. 

W związku z dużą popularnością indeksu Hirscha bazy Web of Science i Scopus posiadają funkcję, która umożliwia jego wyliczenie.

Indeks Hirscha dla publikacji znajdujących się w Google Scholar, wyliczany jest przez bezpłatny program Publish or Perish, który należy zainstalować na swoim komputerze (do pobrania na stronie http://www.harzing.com/pop.htm#download) lub za pomocą usługi Google Scholar Citations.

Wskaźnika Hirscha jest  stosowany  w odniesieniu zarówno do indywidualnego autora, zespołu specjalistów, instytucji i ośrodków naukowych, dyscyplin czy czasopism naukowych. W różnych źródłach h-indeks jest odmienny w zależności od zróżnicowanego  zasobu baz.