Języki

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

  • Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Cytowania

Cytowania publikacji oraz indeks Hirsch’a (h-index) można sprawdzić w bazach: Web of ScienceScopus oraz Google Scholar.

Wartości uzyskane w każdej z tych baz mogą różnić się ze względu na różną zawartość  zasobów, które są podstawą do obliczeń.

Osoby zainteresowane obliczeniem h-indeksu dla publikacji cytowanych w Google Scholar mogą uczynić to wykorzystując program „Publish or Perish” (do pobrania na stronie www.harzing.com/pop.htm#download) lub za pomocą nowej usługi: Google Scholar Citations.  Jest to usługa, która pozwala autorowi założyć swój profil oraz umożliwia śledzenie gdzie i przez kogo są cytowane jego prace, jak również daje możliwość automatycznego wyliczenia jego h-indeksu. 

Oddział Informacji Naukowej służy pomocą w wyszukiwaniu cytowań zainteresowanym pracownikom PB.