Języki

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

  • Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

DOI

Co to jest DOI?

DOI (Digital Object Identifier) – jest to cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego. DOI służy do identyfikacji dokumentów elektronicznych na podobnej zasadzie, jak ISSN (czasopismo) czy ISBN (książka). Rozwojem tego systemu i zarządzaniem nim zajmuje się Międzynarodowa Fundacja DOI - International DOI Foundation (IDF) - organizacja typu non-profit, powstała 10 października 1998 roku.

Jakie dokumenty mogą otrzymać numer DOI

Numer DOI może zostać nadany każdej jednostce własności intelektualnej, którą twórca uzna za wartą oddzielnego potraktowania, np. artykuł, rozdział z książki, zdjęcie, wykres, oprogramowanie, utwór muzyczny, itp.

Struktura numeru DOI

Identyfikator DOI składa się z dwóch części przedzielonych ukośnikiem: przedrostka (prefiks) i końcówki (sufiks), np.:

10.1000.10/123456, gdzie:

  • 10.1000.10 - przedrostek, gdzie „10” informuje, że mamy do czynienia z identyfikatorem DOI (każdy numer DOI zaczyna się od „10”), a  1000.10 to numer przypisany do wydawcy (Publisher ID).
  • 123456 - sufiks jest unikalny dla danego dokumentu i może być dowolnym ciągiem znaków alfanumerycznych (Item ID). Jest nadawany przez samego wydawcę, który musi zagwarantować, że będzie on unikatowy dla każdego publikowanego przez niego dzieła.
    Jeżeli dany dokument posiada już inny identyfikator (np. ISBN, ISSN), wówczas może on być zastosowany jako przyrostek w numerze DOI.

I tak np. 10.1103 jest to prefiks American Physical Society, 10.1016 - prefiks firmy Elsevier Science.

Całkowity DOI może wyglądać następująco: 10.1016/j.jmb.2014.04.017

Numer DOI raz nadany nie może ulec zmianie. Dokument zachowuje numer DOI, nawet jeśli prawa własności do niego zostaną przeniesione na inną instytucję. Jeżeli dokument zostanie kiedykolwiek usunięty, jego numer nie może być ponownie wykorzystany.

Gdzie można uzyskać numer DOI

Identyfikator DOI jest nadawany przez jedną z uprawnionych agencji, nadzorowanych przez International DOI Fundation - tzw. DOI Registration Agencies (RA), działających jako firmy komercyjne, np: Airiti, Inc.; CrossRef; DataCite; Entertainment Identifier Registry  (EIDR); Publications Office of the European Union (OP); Multilingual European DOI Registration Agency (mEDRA).

Spis tych agencji wraz z linkami jest dostępny na stronie domowej  IDF.

Dla polskich wydawców ciekawe oferty można znaleźć w agencji mEDRA. Przykładowy cennik znajdziesz tutaj.