Języki

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

  • Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Dorobek naukowy pracowników i doktorantów PB

Uwaga!
Od lipca 2019 roku dorobek naukowy pracowników i doktorantów Politechniki Białostockiej jest przechowywany w dwóch systemach

Baza Wiedzy Politechniki Białostockiej

Zawiera publikacje opublikowane od 2013 r. oraz stanowi repozytorium uczelniane.
Zasady gromadzenia i wprowadzania danych do Bazy Wiedzy PB reguluje Zarządzenie nr 1051 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 16 grudnia 2019 roku.
Pracownicy i doktoranci PB są zobowiązani do zgłaszania informacji o swoim dorobku i osiągnięciach naukowych (formularz rejestracji) oraz mogą deponować swoje utwory na wolnych licencjach (wniosek).

Informujemy, że trwają prace związane z aktualizacją punktacji w związku z komunikatami MNiSW z dnia 17 i 18 grudnia 2019 r.

 

Baza publikacji i dorobku artystycznego pracowników i doktorantów PB

Zawiera publikacje zgłoszone do rejestracji do czerwca 2019 r.