Języki

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

  • Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Indeks Hirscha

Indeks Hirscha (h-indeks) to współczynnik wprowadzony w 2005 roku do oceny osiągnięć naukowca z uwzględnieniem liczby publikacji i liczby ich cytowań. 

H-indeks jest to liczba h publikacji, których liczba cytowań  jest równa lub większa od h.

H-indeks = 10 oznacza, że autor ma 10 publikacji cytowanych co najmniej 10 razy. 

W związku z dużą popularnością indeksu Hirscha funkcję jego wyliczenia na swoich zasobach wprowadziły bazy Web of Science i Scopus.

Indeks Hirscha dla publikacji znajdujących się w Google Scholar, wyliczany jest przez bezpłatny program Publish or Perish, który należy zainstalować na swoim komputerze (do pobrania na stronie http://www.harzing.com/pop.htm#download) lub za pomocą usługi Google Scholar Citations.

Wskaźnika Hirscha jest  stosowany  w odniesieniu zarówno do indywidualnego autora, zespołu specjalistów, instytucji i ośrodków naukowych, dyscyplin czy czasopism naukowych. W różnych źródłach h-indeks jest odmienny w zależności od zróżnicowanego  zasobu baz.