Języki

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

  • Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Komunikaty MNiSW

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego będzie publikował na stronie Ministerstwa regularnie raz do roku wykaz czasopism punktowanych, składający się z trzech części i zawierający odpowiednio:

  • A – czasopisma z obliczonym współczynnikiem wpływu (Impact Factor – IF), umieszczone w bazie JCR
  • B – czasopisma nieposiadające obliczonego IF
  • C – czasopisma umieszczone w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego