Języki

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

  • Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Lista Filadelfijska

Określenie  „Lista Filadelfijska” jest  niejednoznaczne

Pierwotnie: Określenie „Lista Filadelfijska” zostało użyte w Polsce po raz pierwszy  w  1998 r. dla nazwania  wykazu  prestiżowych czasopism rejestrowanych w bazach-indeksach cytowań Instytutu Informacji Naukowej z Filadelfii. Na podstawie ich zasobów obliczano  impact factor czasopism  i  publikowano  corocznie  - podobnie jak dzisiaj -  w bazie Journal Citation Report (JCR). Ówcześnie nie było powszechnego dostępu do tych komercyjnych baz. Dlatego korzystano z  będącej w wolnym dostępie Master Journal List, która  choć nie podawała wartości IF  była wykazem czasopism  rejestrowanych w indeksach  cytowań  i to właśnie ona była identyfikowana  jako  „Lista Filadelfijska”.

Obecnie: Dziś Instytut Informacji Naukowej z Filadelfii  jest częścią korporacji Thomson Reuters, a Master Journal List  jest teraz wykazem czasopism (ok. 17 tys.) rejestrowanych we wszystkich bazach posiadanych przez tę korporację. Są to m.in. Biological Abstracts, Zoological Record czy różne dziedzinowe wydania Current Contents, które nie są indeksami cytowań.  Lista zawiera tytuły, które przeszły proces oceny i są uwzględniane przez bazy ISI Web of Knowledge. Dane bibliograficzne czasopisma uwzględnionego na liście zawierają wyłącznie tytuł czasopisma, częstotliwość ukazywania się, ISSN, adres wydawcy oraz bazy, w których jest indeksowane. Dlatego wracając do źródeł  „Listą Filadelfijską” określa się bazę  Journal Citation Report (ok. 11 tys. tytułów) będącą również podstawą Części A Listy czasopism punktowanych  MNiSW.
 

Jakie czasopisma są na liście?

W porostu sposób można sprawdzić czy czasopismo znajduje się na Liście Filadelfijskiej używając wyszukiwarki na stronie http://www.thomsonscientific.com.

MNiSW od dłuższego czasu w oficjalnych dokumentach nie posiłkuje się określeniem „Lista Filadelfijska” lecz  używa określenia „czasopisma posiadające impact factor” lub czasopisma z bazy JCR.
W bazie publikacji i dorobku artystycznego pracowników i doktorantów PB  informacja ALF oznacza, że dany tytuł znajdował się  na Master Journal List. Od roku 2000 w bazie publikacji i dorobku artystycznego pracowników i doktorantów PB  podawane są wartości Impact Factor.