Języki

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

  • Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Ocena publikacji

Pracownicy i doktoranci Politechniki Białostockiej dostarczają publikacje do Oddziału Informacji Naukowej w celu ich ewidencji w Bazie publikacji i dorobku artystycznego pracowników i doktorantów PB. Zobacz katalog dostępnych prac.

Oryginał publikacji, jego odbitkę kserograficzną/skan lub link do strony www, na której jest posadowiony można dostarczyć osobiście, pocztą wewnętrzną lub pocztą elektroniczną na adres bg.informacja [.] pb.edu.pl. Prosimy o dostarczanie publikacji bezpośrednio po ich ukazaniu się.

Dorobek artystyczny

Wykazy dorobku artystycznego sporządzone według określonych zasady sporządzania wykazów dorobku artystycznego należy zgłaszać do oceny na wydziałach. Zajmują się tym władze wydziałów. Po uzyskaniu pozytywnej opinii i naliczeniu punktów za działalność artystyczną, tabele przesyłane są (zbiorczo lub indywidualnie) do Oddziału Informacji Naukowej, a następnie umieszczane w Bazie publikacji i dorobku artystycznego pracowników i doktorantów PB.

Wykaz publikacji

Wykonujemy zestawienia dorobku, na podstawie zawartości Bazy publikacji i dorobku artystycznego pracowników i doktorantów PB, dla indywidualnych osób oraz poszczególnych jednostek uczelni - zakładów, katedr lub instytutów. Mogą to być wykazy za wybrany rok lub zbiorczo za kilka lat.

Symulacja punktacji publikacji

Kalkulator punktacji i slotów - narzędzie do obliczania punktów za publikacje i slotów zgodnie z rozp. MNiSW z dn. 28.02.2019 r.


Oddział Informacji Naukowej

ul. Zwierzyniecka 16
Poziom 0, pokój 10-14
tel. 85 746 9321
e-mail: bg.informacja[.]pb.edu.pl