Języki

 • Switch to English
 • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

 • Powiększ
 • Pomniejsz
 • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Oddział Informacji Naukowej

Oddział Informacji Naukowej zajmuje się:

 • udzielaniem informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych i rzeczowych,
 • udostępnianiem tradycyjnych wydawnictw informacyjnych: słowniki, encyklopedie, informatory, bibliografie (ogólne i specjalistyczne) oraz wydawnictw informacyjnych na dyskach optycznych,
 • uczestniczy w tworzeniu ogólnopolskich baz danych:
  • SYMPOnet - zawiera informacje o materiałach konferencyjnych znajdujących się w bibliotekach polskich w latach 1980 - 2014 (gate.bg.pw.edu.pl),
  • SYNABA - zawiera informacje o pracach badawczych wykonywanych w uczelniach i instytutach naukowych w Polsce (www.nauka-polska.pl),
  Pobierz program do wypełniania kart Synaba (link - zakładka "Prace badawcze (SYNABA)"), pozwalający na wprowadzanie danych do formularza SYNABA. Wypełniony formularz prześlij na konto Oddziału Informacji Naukowej BG PB - bg.informacja[at]pb.edu.pl (nie do OPI).
 • dokumentuje działalność naukową PB:
  • baza PUBLIKACJE zawiera opublikowany dorobek naukowy pracowników PB od 1998 roku. Baza jest w trakcie tworzenia, sukcesywnie wprowadzany jest dorobek z lat wcześniejszych, KATALOG
  • baza Prace naukowo-badawcze PB zawiera informacje o pracach naukowo-badawczych wykonanych w PB, KATALOG
 • opracowuje informatory o Bibliotece i jej usługach,
 • prowadzi szkolenia z korzystania z biblioteki PB  - dla studentów I roku oraz z zakresu korzystania ze źródeł informacji - celem zajęć jest zaznajomienie pracowników i studentów Uczelni z możliwościami, które stwarzają różnorodne źródła informacji dostępne w Bibliotece Politechniki Białostockiej:
  • katalogi biblioteczne,
  • bibliograficzne bazy danych,
  • czasopisma i książki elektroniczne,
  • zasoby Internetu.

Zapraszamy:

ul. Zwierzyniecka 16
Poziom 0, pokoje: 10-14
tel. 85 746 9321
e-mail: bg.informacja[at]pb.edu.pl