Języki

 • Switch to English
 • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

 • Powiększ
 • Pomniejsz
 • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Oddział Informacji Naukowej

Oddział Informacji Naukowej

 • Udziela informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych i rzeczowych.
 • Udostępnia tradycyjne wydawnictwa informacyjne: słowniki, encyklopedie, informatory, bibliografie (ogólne i specjalistyczne) oraz wydawnictwa informacyjnych na dyskach optycznych.
 • Uczestniczy w tworzeniu ogólnopolskich baz danych:
  • BazTech - bibliograficzno-abstraktowa baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych rejestrująca publikacje od 1998 r.;
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa gromadzi informacje o publikacjach polskich naukowców, dorobku publikacyjnym jednostek naukowych oraz o czasopismach polskich i zagranicznych.
 • Dokumentuje działalność naukową PB:
 • Prowadzi szkolenia zaawansowane skierowane do pracowników naukowych. Tematyka proponowanych zajęć dotyczy dostępnych źródeł informacji naukowej, wyszukiwania informacji i przygotowania publikacji naukowych oraz cytowań. Dodatkowo, na życzenie osób prowadzących seminaria dyplomowe, realizowane są szkolenia z zakresu metod i techniki gromadzenia literatury.

Zapraszamy:

ul. Zwierzyniecka 16
Poziom 0, pokoje: 10-14
tel. 85 746 9321
e-mail: bg.informacja[at]pb.edu.pl