Języki

 • Switch to English
 • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

 • Powiększ
 • Pomniejsz
 • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Polecane serwisy

Katalogi  biblioteczne lokalne i centralne

Specjalistyczne serwisy wyszukiwawcze

Serwisy wyszukiwawcze zasobów naukowych

 • Google Scholar i Google Książki - wyszukuje nie tylko zasoby w wolnym dostępie.
 • OAIster - zasoby zawierają obecnie ponad 50 mln rekordów (w tym polskich). W bazie danych zgromadzone są zasoby bibliotek cyfrowych różnych instytucji, repozytoriów instytucjonalnych i czasopism elektronicznych. Połączone z WorldCat.
 • BASE - wyszukiwarka zasobów naukowych.
 • FreeFullPDF - wyszukiwarka pełnych tekstów naukowych.
 • DOAJ Directory of Open Access Journalsponad 10 tys. czasopism z ponad 120 krajów; baza dołączona do wyszukiwarki PRIMO.
 • Lista A-Z – wyszukiwanie e-czasopism i e-książek dostępnych w PB.
 • Arianta – wyszukiwarka polskich naukowych i branżowych czasopism dostępnych w wersji elektronicznej; baza dołączona do wyszukiwarki PRIMO.
 • EZB Elektronischen Zeitschriftenbibliothek – wyszukiwarka światowych naukowych i branżowych czasopism dostępnych w wersji elektronicznej.
 • BazTech, BazEkon, Biblioteka Nauki, etc. dostęp ze strony biblioteka.pb.edu.pl/pl/e-zasoby2.

Archiwa i Repozytoria

 • OpenDOAR directory of open access - kontrolowany katalog akademickich repozytoriów Open Access. Możliwość przeglądania wg. kontynentów, wyszukiwania repozytorium wg różnych kryteriów i przeszukiwania zasobów wszystkich repozytoriów. – 91 repozytoriów polskich.
 • Repozytorium Centrum Otwartej Nauki  - to udostępniane różnego rodzaju materiały naukowe, takie jak artykuły, książki, materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy doktorskie. Repozytorium zawiera publikacje polskich naukowców w otwartym dostępie.

Bazy doktoratów