Języki

 • Switch to English
 • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

 • Powiększ
 • Pomniejsz
 • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Aspekty prawne, bibliografia, poradniki

Prawa autorskie

Bibliografia załącznikowa

Poradniki

 1. Dobre obyczaje w nauce : zbiór zasad i wytycznych. - Wyd.3 zm. - Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Etyki w Nauce przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, 2001. KATALOG
 2. Jak pisać teksty naukowe? / Jolanta Maćkiewicz. - [Wyd.2 poszerz., dodr.]. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2001. KATALOG
 3. Metodologia nauk / Jerzy Apanowicz. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2003. KATALOG
 4. Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych : praca zbiorowa / [oprac. red. Ewa Wosik ; Fundacja Rektorów Polskich]. - Warszawa : [Instytut Społeczeństwa Wiedzy], 2005. KATALOG
 5. Scientific communication, czyli jak pisać i prezentować prace naukowe / Waleria Młyniec, Sylwia Ufnalska. - Poznań : Wydaw. SORUS, 2004. KATALOG
 6. Scientific communication, czyli jak pisać i prezentować prace naukowe / Waleria Młyniec, Sylwia Ufnalska. - Poznań : Wydaw. SORUS, 2003. KATALOG
 7. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych : przewodnik praktyczny / January Weiner. - Wyd.4 zm. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2009. KATALOG
 8. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych : przewodnik praktyczny / January Weiner. - Wyd.3 popr. i uzup. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2003. KATALOG
 9. Technika pisania prac o charakterze naukowym / Urszula Szubert-Zarzeczny. - Wrocław : Wyższa Szkoła Zarządzania "EDUKACJA", 2001. KATALOG
 10. Vademecum autora i wydawcy prac naukowych / Mirosław Krajewski. - [Wyd.2 popr., uzup. i rozsz.]. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2001. KATALOG
 11. Zdobywanie wiedzy : poradnik podnoszenia kwalifikacji (magisteria, doktoraty, habilitacje) / Romuald Kolman. - Bydgoszcz ; Gdańsk : Oficyna Wydawnicza "BRANTA", 2004. KATALOG
 12. Zdobywanie wiedzy : poradnik podnoszenia kwalifikacji (magisteria, doktoraty, habilitacje) / Romuald Kolman. - Bydgoszcz ; Gdańsk : Oficyna Wydawnicza "BRANTA", 2004. KATALOG
 13. Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej : prace doktorskie, prace habilitacyjne / Jerzy Apanowicz. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2005. KATALOG
 14. Poradnik dla doktorantów i habilitantów / Romuald Kolman. - Dodr. do wyd.3. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, 2000. KATALOG
 15. Zasady, tryb przygotowania, przeprowadzania oraz finansowania przewodów doktorskich i habilitacyjnych / Marian Turek, Aneta Michalak. - Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2009. KATALOG