Języki

 • Switch to English
 • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

 • Powiększ
 • Pomniejsz
 • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Aspekty prawne, poradniki

Prawa autorskie

Poradniki

 1. Doktoraty i habilitacje : poradnik realizacji / Romuald Kolman, Katarzyna Szczepańska. Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2011. (zobacz w katalogu)
 2. Elementy metodyki rozprawy doktorskiej / red. nauk. Kazimierz Kuciński. Warszawa : "Difin", 2015. (zobacz w katalogu)
 3. Informacja i dokumentacja : wytyczne opracowania przypisów bibliograficznych i powołań na zasoby informacji : PN-ISO 690. Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2012. (zobacz w katalogu)
 4. Jak pisać teksty naukowe? / Jolanta Maćkiewicz. - [Wyd.2 poszerz., dodr.]. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2001. (zobacz w katalogu)
 5. Kariera naukowa w Polsce : warunki prawne, społeczne i ekonomiczne / red. nauk. Stanisław Waltoś, Andrzej Rozmus. Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. (zobacz w katalogu)
 6. Metodyka pisania prac doktorskich / Tadeusz Mendel. Poznań : Wydaw. Naukowe CONTACT, 2010. (zobacz w katalogu)
 7. Metodologia nauk / Jerzy Apanowicz. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2003. (zobacz w katalogu)
 8. Metodologiczne, organizacyjne i prawne aspekty przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz o nadanie tytułu profesora / Marian Turek, Aneta Michalak. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2016. (zobacz w katalogu)
 9. Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej : prace doktorskie, prace habilitacyjne / Jerzy Apanowicz. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2005. (zobacz w katalogu)
 10. Nowoczesne zagadnienia metodologii i filozofii badań : wybrane zagadnienia dla studiów doktoranckich i podyplomowych / Czesław CEMPEL. Poznań ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2005. (zobacz w katalogu)
 11. Pisanie prac i sztuka ich prezentacji / Przemysław Paweł Grzybowski, Krzysztof Sawicki. Kraków : Oficyna Wydawnicza "IMPULS", 2010. (zobacz w katalogu)
 12. Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych / red. nauk. Maria Sławińska i Hubert Witczak ; aut. Piotr Banaszyk [et al.]. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. (zobacz w katalogu)
 13. Rozprawy naukowe : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Kłosa ; [poszcz. rozdz. oprac. Zbigniew Kłos, Leszek Małdziński, Krzysztof Wisłocki]. Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2011. (zobacz w katalogu)
 14. Rozwój kwalifikacji naukowych nauczycieli akademickich nauk technicznych / Czesław Grabarczyk. Kraków : Oficyna Wydawnicza "IMPULS", 2012. (zobacz w katalogu)
 15. Scientific communication, czyli jak pisać i prezentować prace naukowe / Waleria Młyniec, Sylwia Ufnalska. - Poznań : Wydaw. SORUS, 2004. (zobacz w katalogu)
 16. Vademecum wykonywania opracowań naukowych / Janusz Szelka. Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017. (zobacz w katalogu)
 17. Wybrane zagadnienia metodyczne badań empirycznych / Wiesław Leszek. Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2006. (zobacz w katalogu)
 18. Zdobywanie wiedzy : poradnik podnoszenia kwalifikacji (magisteria, doktoraty, habilitacje) / Romuald Kolman. - Bydgoszcz ; Gdańsk : Oficyna Wydawnicza "BRANTA", 2004. (zobacz w katalogu)

 1. Dobre obyczaje w nauce : zbiór zasad i wytycznych. - Wyd.3 zm. - Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Etyki w Nauce przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, 2001. KATALOG
 2. Jak pisać teksty naukowe? / Jolanta Maćkiewicz. - [Wyd.2 poszerz., dodr.]. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2001. KATALOG
 3. Metodologia nauk / Jerzy Apanowicz. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2003. KATALOG
 4. Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych : praca zbiorowa / [oprac. red. Ewa Wosik ; Fundacja Rektorów Polskich]. - Warszawa : [Instytut Społeczeństwa Wiedzy], 2005. KATALOG
 5. Scientific communication, czyli jak pisać i prezentować prace naukowe / Waleria Młyniec, Sylwia Ufnalska. - Poznań : Wydaw. SORUS, 2004. KATALOG
 6. Scientific communication, czyli jak pisać i prezentować prace naukowe / Waleria Młyniec, Sylwia Ufnalska. - Poznań : Wydaw. SORUS, 2003. KATALOG
 7. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych : przewodnik praktyczny / January Weiner. - Wyd.4 zm. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2009. KATALOG
 8. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych : przewodnik praktyczny / January Weiner. - Wyd.3 popr. i uzup. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2003. KATALOG
 9. Technika pisania prac o charakterze naukowym / Urszula Szubert-Zarzeczny. - Wrocław : Wyższa Szkoła Zarządzania "EDUKACJA", 2001. KATALOG
 10. Vademecum autora i wydawcy prac naukowych / Mirosław Krajewski. - [Wyd.2 popr., uzup. i rozsz.]. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2001. KATALOG
 11. Zdobywanie wiedzy : poradnik podnoszenia kwalifikacji (magisteria, doktoraty, habilitacje) / Romuald Kolman. - Bydgoszcz ; Gdańsk : Oficyna Wydawnicza "BRANTA", 2004. KATALOG
 12. Zdobywanie wiedzy : poradnik podnoszenia kwalifikacji (magisteria, doktoraty, habilitacje) / Romuald Kolman. - Bydgoszcz ; Gdańsk : Oficyna Wydawnicza "BRANTA", 2004. KATALOG
 13. Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej : prace doktorskie, prace habilitacyjne / Jerzy Apanowicz. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2005. KATALOG
 14. Poradnik dla doktorantów i habilitantów / Romuald Kolman. - Dodr. do wyd.3. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, 2000. KATALOG
 15. Zasady, tryb przygotowania, przeprowadzania oraz finansowania przewodów doktorskich i habilitacyjnych / Marian Turek, Aneta Michalak. - Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2009. KATALOG