Języki

 • Switch to English
 • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

 • Powiększ
 • Pomniejsz
 • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Proces selekcji czasopism

Jak zgłosić czasopismo na LF i do bazy Scopus

Warunki, jakie powinno spełniać czasopismo aplikujące o indeksację na liście filadelfijskiej i w bazie Scopus to:

 • Podstawowe standardy wydawnicze:
  • terminowość publikacji,
  • przestrzeganie zasad międzynarodowej konwencji wydawniczej,
  • dane bibliograficzne artykułu i abstrakt w języku angielskim,
  • recenzja specjalistów z danej dziedziny.
 • Treść.
 • Międzynarodowość:
  • czy autorzy publikacji, wydawcy, edytorzy oraz konsultanci redakcyjni itp. reprezentują międzynarodową społeczność badaczy,
  • czy czasopismo odnosi się do czytelników regionalnych czy międzynarodowych.
 • Analiza cytowań:
  • czy autorzy publikujący w danym czasopiśmie są szeroko cytowani.

Więcej w prezentacji online - kliknij tutaj.

Szczegółowe informacje na stronach wydawców:

Jak zgłosić czasopismo na listę ministerialną

Generator ankiety aplikacyjnej czasopisma naukowego.

Kreator ankiet umożliwiający przygotowanie i złożenie ankiety czasopisma naukowego dla celów ewaluacji czasopism zgodnie z wytycznymi opublikowanymi przez MNiSW. Kreator ankiet jest elementem serwisu Polska Bibliografia Naukowa (PBN) realizowanego w ramach systemu POL-on.