Języki

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

  • Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Regulacje prawne i wykazy

Zarządzenia Rektora Politechniki Białostockiej

  • Zarządzenie nr 977 Rektora PB z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu oceny nauczycieli akademickich Politechniki Białostockiej oraz oceny okresowej nauczycieli akademickich”
  • Zarządzenie nr 1051 Rektora PB z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia „Bazy wiedzy i uczelnianego repozytorium dorobku i aktywności zawodowej pracowników i doktorantów Politechniki Białostockiej” oraz ustalenia Regulaminu Bazy wiedzy i uczelnianego repozytorium dorobku i aktywności zawodowej pracowników i doktorantów Politechniki Białostockiej

Uchwały Senatu Politechniki Białostockiej

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Objaśnienia:

  • Część A – czasopisma z obliczonym współczynnikiem wpływu (Impact Factor – IF), umieszczone w bazie JCR
  • Część B – czasopisma nieposiadające obliczonego IF
  • Część C – czasopisma umieszczone w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego