Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Składanie zamówienia na literaturę naukową

Realizacja zamówień z wniosków o zakup z prac statutowych, własnych, czy też innych źródeł finansowania dostępnych na Uczelni

Pozycje którymi jesteście Państwo zainteresowani należy najpierw przesłać do wyceny dla pracowników Oddziału Gromadzenia Zbiorów (wykaz pracowników BPB). Po otrzymaniu wyceny literatury przesyłamy Państwu drogą e-mailową informację z szacunkowym kosztem zamówienia. Na podstawie wyceny można wypełnić:

Po wpłynięciu do OGZ zatwierdzonego przez władze Uczelni wniosku, zaczynamy realizację zamówienia. Realizacja wniosku o zakup na literaturę obcą trwa średnio od 4 do 8 tygodni, w przypadku książek polskich jest ona szybsza. Po otrzymaniu faktur i książek kontaktujemy się z wnioskodawcą/kierownikiem pracy w celu złożenia podpisu na fakturze.

Zamówienie można złożyć w Oddziale Gromadzenia Zbiorów:

  • drogą e-mailową (bg.gromadzenie[.]pb.edu.pl, k.dabrowska[.]pb.edu.pl - kierownik OGZ),
  • poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie biblioteki (dotyczy tylko zamówień na książki polskie),
  • telefonicznie (85 746 93 32),
  • osobiście w Oddziale Gromadzenia Zbiorów (Poziom P-1, pokoje 2, 3, 4).

Serdecznie zapraszamy do składania zamówień na zakup literatury naukowej!