Języki

 • Switch to English
 • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

 • Powiększ
 • Pomniejsz
 • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Jesteś tutaj

Praca naukowa krok po kroku

Wymogi formalne przy przygotowaniu i obronie pracy dyplomowej w Politechnice Białostockiej

Zarządzenie nr 389 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 28 kwietnia 2015 roku

Informacje pomocne w przygotowaniu pracy dyplomowej, zamieszczone na stronach wydziałów

Warto wiedzieć:

Literatura przedmiotu dostępna w sieci bibliotecznej Politechniki Białostockiej

Poradniki ogólne

 1. Dobre obyczaje w nauce : zbiór zasad i wytycznych. - Wyd.3 zm. - Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Etyki w Nauce przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, 2001. KATALOG
 2. Jak pisać teksty naukowe? / Jolanta Maćkiewicz. - [Wyd.2 poszerz., dodr.]. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2001. KATALOG
 3. Metodologia nauk / Jerzy Apanowicz. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2003. KATALOG
 4. Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych : praca zbiorowa / [oprac. red. Ewa Wosik ; Fundacja Rektorów Polskich]. - Warszawa : [Instytut Społeczeństwa Wiedzy], 2005. KATALOG
 5. Scientific communication, czyli jak pisać i prezentować prace naukowe / Waleria Młyniec, Sylwia Ufnalska. - Poznań : Wydaw. SORUS, 2004. KATALOG
 6. Scientific communication, czyli jak pisać i prezentować prace naukowe / Waleria Młyniec, Sylwia Ufnalska. - Poznań : Wydaw. SORUS, 2003. KATALOG
 7. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych : przewodnik praktyczny / January Weiner. - Wyd.4 zm. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2009. KATALOG
 8. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych : przewodnik praktyczny / January Weiner. - Wyd.3 popr. i uzup. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2003. KATALOG
 9. Technika pisania prac o charakterze naukowym / Urszula Szubert-Zarzeczny. - Wrocław : Wyższa Szkoła Zarządzania "EDUKACJA", 2001. KATALOG
 10. Vademecum autora i wydawcy prac naukowych / Mirosław Krajewski. - [Wyd.2 popr., uzup. i rozsz.]. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2001. KATALOG
 11. Zdobywanie wiedzy : poradnik podnoszenia kwalifikacji (magisteria, doktoraty, habilitacje) / Romuald Kolman. - Bydgoszcz ; Gdańsk : Oficyna Wydawnicza "BRANTA", 2004. KATALOG

Prace magisterskie i dyplomowe

 1. Jak napisać dobrą pracę magisterską / Stanisław Urban, Wiesław Ładoński. - Wyd.5 uzup. - Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2003. KATALOG
 2. Jak napisać dobrą pracę magisterską / Stanisław Urban, Wiesław Ładoński. - Wyd.4 uzup. - Wrocław : Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, 2001. KATALOG
 3. Jak pisać prace uniwersyteckie : poradnik dla studentów / Paul Oliver ; przekł. [z ang.]. -
 4. Jak pisać pracę magisterską / Jan Boć. - [Wyd.4 popr.]. - Wrocław : "Kolonia", 2003. KATALOG
 5. Jak pisać pracę magisterską? : poradnik dla studentów / Maria Węglińska. - Wyd.9. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "IMPULS", 2010. KATALOG
 6. Jak pisać pracę magisterską? : poradnik dla studentów / Maria Węglińska. - Kraków : Oficyna wydawnicza "IMPULS", 2005. KATALOG
 7. Metodyka pisania pracy dyplomowej : skrypt dla studentów / Zdzisław Szkutnik. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2005. KATALOG
 8. Metodyka przygotowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich / Józef Jura, Jan Roszczypała. - Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, 2000. KATALOG
 9. Pisanie prac i sztuka ich prezentacji / Przemysław Paweł Grzybowski, Krzysztof Sawicki. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "IMPULS", 2010. KATALOG
 10. Piszę akademicką pracę promocyjną : licencjacką, magisterską, doktorską / Krystyna Wojcik. - [Wyd.7 zm. i rozsz.]. - Warszawa : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna "Placet", 2005. KATALOG
 11. Piszę pracę magisterską : poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych licencjackich, magisterskich, doktorskich) / Krystyna Wojcik. - [Wyd.5 zm.]. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2000. KATALOG
 12. Poradnik dla prowadzącego i dla piszącego pracę dyplomową / Tadeusz Kamiński, Teresa Szmigielska. - Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie, 2000. KATALOG
 13. Poradnik dyplomanta / Jan Burek. - Rzeszów : Politechnika Rzeszowska, 2001. KATALOG
 14. Poradnik metodyczny i przewodnik bibliograficzny do pisania prac dyplomowych na kierunku ekonomia / Zbigniew Gazda. - Kielce : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej, 2005. KATALOG
 15. Praca dyplomowa : zdobycie promotora, pisanie na komputerze, opracowanie redakcyjne, prezentowanie, publikowanie / Gianfranco Gambarelli, Zbigniew Łucki. - Kraków : Wydaw. AGH, 2011. KATALOG
 16. Praca magisterska : jak pisać i obronić? : wskazówki metodologiczne / Radosław Zenderowski. Wyd.2 uzup. i zm. - Warszawa : CeDeWu, 2006. KATALOG
 17. Praca magisterska : jak pisać i obronić? : wskazówki metodologiczne / Radosław Zenderowski. - Warszawa : CeDeWu, 2004. KATALOG
 18. Praca magisterska, licencjat : krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej / Radosław Zenderowski. - Warszawa : CeDeWu, 2009. KATALOG
 19. Prace magisterskie i licencjackie : wskazówki dla studentów / Andrzej Pułło. Wyd.4 zm. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2006. KATALOG
 20. Prace magisterskie i licencjackie : wskazówki dla studentów / Andrzej Pułło. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze PWN, 2000. KATALOG
 21. Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych : z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu / Remigiusz Kozłowski. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. KATALOG
 22. Przewodnik dla piszących prace magisterskie w zakresie zarządzania / Bogumiła Brycz, Tadeusz Dudycz. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. KATALOG
 23. Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej / Renata Wojciechowska. - Warszawa : Difin, 2010.KATALOG
 24. Przygotowanie pracy magisterskiej : przewodnik metodyczny / Henryk Budzeń. - [Wyd.2 popr. i uzup.]. - Radom : Politechnika Radomska, 2000. KATALOG
 25. Technika pisania prac magisterskich i licencjackich : krótki przewodnik po metodologii pisania pracy dyplomowej / Radosław Zendrowski. - Warszawa : CeDeWu, 2008. KATALOG
 26. Technika pisania prac magisterskich : krótki przewodnik po metodologii pisania pracy dyplomowej / Radosław Zenderowski. - Warszawa : CeDeWu, [ca 2005]. KATALOG
 27. Technika pisania prac dyplomowych / Paweł Pioterek, Barbara Zieleniecka. - Wyd.3 zm. i uzup. - Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, 2004. KATALOG
 28. Technika pisania prac dyplomowych / Paweł Pioterek, Barbara Zieleniecka. - Wyd.2 zm. i uzup. - Poznań : Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, 2000. KATALOG
 29. Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych / Ewa Opoka. - [Wyd.3]. - Gliwice : Politechnika Śląska, 2003. KATALOG
 30. Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych / Ewa Opoka. - [Wyd.2]. - Gliwice : Politechnika Śląska, 2001. KATALOG
 31. Wytyczne do przygotowania prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej / Jarosław Rajczyk, Marlena Rajczyk, Zbigniew Respondek. - Częstochowa : Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, 2004. KATALOG
 32. Zdobywanie wiedzy : poradnik podnoszenia kwalifikacji (magisteria, doktoraty, habilitacje) / Romuald Kolman. - Bydgoszcz ; Gdańsk : Oficyna Wydawnicza "BRANTA", 2004. KATALOG

Rozprawy doktorskie

 1. Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej : prace doktorskie, prace habilitacyjne / Jerzy Apanowicz. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2005. KATALOG
 2. Poradnik dla doktorantów i habilitantów / Romuald Kolman. - Dodr. do wyd.3. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, 2000. KATALOG
 3. Zasady, tryb przygotowania, przeprowadzania oraz finansowania przewodów doktorskich i habilitacyjnych / Marian Turek, Aneta Michalak. - Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2009. KATALOG

Linki do stron z informacjami na temat bibliografii załącznikowej, przypisów i aneksów, tablic, ilustracji