Wybór języka strony

 • Switch to English
 • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Praca naukowa krok po kroku

Wymogi formalne przy przygotowaniu i obronie pracy dyplomowej w Politechnice Białostockiej

Zarządzenie nr 1061 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 24 grudnia 2019 roku

Warto wiedzieć:

Literatura z zakresu metodyki pisania prac dyplomowych

Wszystkie linki prowadzą do zewnętrznego katalogu biblioteki i otwierają się w nowy oknie.

Poradniki ogólne

 1. Dyplom z Internetu : jak korzystać z internetu pisząc prace dyplomowe? / Kazimierz Pawlik, Radosław Zenderowski. Warszawa : CeDeWu, 2015.
 2. Jak napisać dobrą pracę magisterską / Stanisław Urban, Wiesław Ładoński. - Wyd.5 uzup. - Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2003.
 3. Jak pisać pracę magisterską? : poradnik dla studentów / Maria Węglińska. Kraków : Oficyna Wydawnicza "IMPULS", 2010.
 4. Metodyka wykonywania inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych / Tadeusz Rawa. Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2012.
 5. Pisanie prac i sztuka ich prezentacji / Przemysław Paweł Grzybowski, Krzysztof Sawicki. Kraków : Oficyna Wydawnicza "IMPULS", 2010.
 6. Piszę akademicką pracę promocyjną : licencjacką, magisterską, doktorską / Krystyna Wojcik. Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012.
 7. Poradnik kreatywnego twórcy : seminarium dyplomowe, prace dyplomowe / Bogdan Żółtowski, Mariusz Żółtowski. Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 2016.
 8. Praca dyplomowa i doktorska : zdobycie promotora, pisanie na komputerze, opracowanie redakcyjne, prezentowanie, publikowanie / Gianfranco Gambarelli, Zbigniew Łucki. Warszawa : CeDeWu, 2017.
 9. Praca magisterska i dyplomowa z programem LaTeX : jak szybko tworzyć profesjonalnie wyglądające dokumenty / Tomasz Przechlewski. Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011.
 10. Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych : z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu / Remigiusz Kozłowski. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009.
 11. Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej / Renata Wojciechowska. - Warszawa : Difin, 2010.
 12. Technika pisania prac magisterskich i licencjackich : poradnik / Radosław Zendrowski. Warszawa : CeDeWu, 2015.
 13. Zasady pisania licencjackich i magisterskich prac badawczych : poradnik dla studentów / Cezary Kalita. Warszawa : Arte, 2011.
 14. Zdobywanie wiedzy : poradnik podnoszenia kwalifikacji (magisteria, doktoraty, habilitacje) / Romuald Kolman. - Bydgoszcz ; Gdańsk : Oficyna Wydawnicza "BRANTA", 2004.

Poradniki dla poszczególnych kierunków studiów

 1. Logistyka : pisanie pracy dyplomowej, kwalifikacyjnej : zasady pisania, studia przypadku / Józef Bendkowski, Katarzyna Dohn. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2015.
 2. Metodyka wykonywania inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych / Tadeusz Rawa. Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2012.
 3. Niezbędnik dyplomanta gospodarki przestrzennej : zdobądź wiedzę, jak z powodzeniem i przyjemnością napisać i obronić pracę dyplomową / Edyta Szafranek, Monika Paradowska, Magdalena Śliwa. Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2013.
 4. Poradnik kreatywnego twórcy : seminarium dyplomowe, prace dyplomowe [z ochrony środowiska] / Bogdan Żółtowski, Mariusz Żółtowski. Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 2016.
 5. Poradnik metodyczny i przewodnik bibliograficzny do pisania prac dyplomowych na kierunku ekonomia / Zbigniew Gazda. - Kielce : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej, 2005.
 6. Poradnik metodyczny pisania pracy dyplomowej na kierunku architektura krajobrazu / Marek A. Kosmala, Piotr Latocha, Beata J. Gawryszewska, Maciej Żołnierczuk, Ewa A. Rykała. Warszawa : Wydaw. SGGW, 2016.
 7. Poradnik wykonania pracy dyplomowej z nauk o bezpieczeństwie / Józef Janczak, Marian Kowalewski. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2015.
 8. Przewodnik dla piszących prace magisterskie w zakresie zarządzania / Bogumiła Brycz, Tadeusz Dudycz. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011.
 9. Stosowanie metod badawczych w pracach magisterskich na wydziale architektury : praca zbiorowa / pod red. Marii Bielak-Zasadzkiej. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2015.
 10. ​Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych : przewodnik praktyczny / January Weiner. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2012.

Rozprawy doktorskie

 1. Elementy metodyki rozprawy doktorskiej / red. nauk. Kazimierz Kuciński. Warszawa : "Difin", 2015.
 2. Doktoraty i habilitacje : poradnik realizacji / Romuald Kolman, Katarzyna Szczepańska. Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2011.
 3. Metodologiczne, organizacyjne i prawne aspekty przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz o nadanie tytułu profesora / Marian Turek, Aneta Michalak. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2016.
 4. Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej : prace doktorskie, prace habilitacyjne / Jerzy Apanowicz. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2005.
 5. Metodyka pisania prac doktorskich / Tadeusz Mendel. Poznań : Wydaw. Naukowe CONTACT, 2010.
 6. Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych / red. nauk. Maria Sławińska i Hubert Witczak ; aut. Piotr Banaszyk [et al.]. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008.
 7. Praca dyplomowa i doktorska : zdobycie promotora, pisanie na komputerze, opracowanie redakcyjne, prezentowanie, publikowanie / Gianfranco Gambarelli, Zbigniew Łucki. Warszawa : CeDeWu, 2017.
 8. Rozprawy naukowe : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Kłosa ; [poszcz. rozdz. oprac. Zbigniew Kłos, Leszek Małdziński, Krzysztof Wisłocki]. Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2011.
 9. Rozwój kwalifikacji naukowych nauczycieli akademickich nauk technicznych / Czesław Grabarczyk. Kraków : Oficyna Wydawnicza "IMPULS", 2012.

Przydatne linki