Języki

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

  • Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Jesteś tutaj

Karta obiegowa

Karty obiegowe są rozliczane w Wypożyczalni. Przy podpisywaniu kart obiegowej czytelnicy powinni przedłożyć legitymację studencką lub okazać aktualny dokument tożsamości. 

Rozliczając się w Wypożyczalni student/ka uzyska wpis, jeśli nie będzie miał/a żadnych zobowiązań wobec Biblioteki PB.

W przypadku, gdy student/ka studiuje na dwóch kierunkach i rozlicza się tylko z jednego kierunku powinien/na przedłożyć zaświadczenie z właściwego dziekanatu, że nadal będzie studiował/a. Na tej podstawie otrzyma wpis do karty obiegowej. 

Wypożyczalnia