Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Wypożyczalnia Ogólna

Kontakt do nas:

Poziom P0
tel. 85 746 9323
bg.udostepnianie[.]pb.edu.pl

​Wyszukiwanie i zamawianie książek z Wypożyczalni Ogólnej odbywa się zdalnie poprzez wyszukiwarkę naukową Primo. Warunkiem wypożyczenia materiałów bibliotecznych jest posiadanie aktywnego konta w komputerowym systemie bibliotecznym. Rejestracja czytelników następuje po okazaniu:

  • aktualnej legitymacji studenckiej lub
  • dokumentu potwierdzającego tożsamość lub
  • zaświadczenia wydawanego przez kierownika studiów podyplomowych (uczestnicy studiów podyplomowych PB) lub
  • dokumentu/zaświadczenia potwierdzającego status emeryta/rencisty Uczelni.

Liczba książek i okresy wypożyczeń są uzależnione od kategorii czytelnika i określone regulaminem Biblioteki PB. Każdy czytelnik sam zarządza i na bieżąco sprawdza stan swojego konta.

Zwrotu wypożyczonych woluminów można dokonać:

  • w Wypożyczalni Ogólnej,
  • w czynnej prawie całą dobę wrzutni, znajdującej się na zewnątrz budynku, 
  • na samoobsługowych stanowiskach self-check znajdujących się w Czytelni Książek.

W Wypożyczalni rozliczane są także karty obiegowe. Przy podpisywaniu karty obiegowej czytelnicy powinni przedłożyć legitymację studencką lub okazać aktualny dokument tożsamości.