Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Wypożyczalnia Ogólna

Kontakt do nas

Poziom P0
tel. 85 746 9323
bg.udostepnianie[.]pb.edu.pl

​Wyszukiwanie i zamawianie książek z Wypożyczalni Ogólnej odbywa się zdalnie poprzez wyszukiwarkę naukową Primo. Warunkiem wypożyczenia materiałów bibliotecznych jest posiadanie aktywnego konta w komputerowym systemie bibliotecznym. Rejestracja czytelników następuje po okazaniu:

  • aktualnej legitymacji studenckiej lub
  • dokumentu potwierdzającego tożsamość lub
  • zaświadczenia wydawanego przez kierownika studiów podyplomowych (uczestnicy studiów podyplomowych PB) lub
  • dokumentu/zaświadczenia potwierdzającego status emeryta/rencisty Uczelni.

Liczba książek i okresy wypożyczeń są uzależnione od kategorii czytelnika i określone regulaminem Biblioteki PB. Każdy czytelnik sam zarządza i na bieżąco sprawdza stan swojego konta.

Zwrotu wypożyczonych woluminów można dokonać:

  • w Wypożyczalni Ogólnej,
  • w czynnej prawie całą dobę wrzutni, znajdującej się na zewnątrz budynku, 
  • na samoobsługowych stanowiskach self-check znajdujących się w Czytelni Książek.

W Wypożyczalni rozliczane są także karty obiegowe. Przy podpisywaniu karty obiegowej czytelnicy powinni przedłożyć legitymację studencką lub okazać aktualny dokument tożsamości. 

Na środku znajduje się zielona lada, przy której siedzi bibliotekarz. Po drugiej stronie lady stoi grupa ludzi. Z tyłu szara ściana z napisem WypożyczalniaNa środku znajduje się zielona lada, przy której siedzi bibliotekarz. Po drugiej stronie lady stoi grupa ludzi