Języki

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

  • Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Jesteś tutaj

Zamawianie książek

Wyszukiwanie i zamawianie książek z Wypożyczalni Ogólnej odbywa się zdalnie poprzez katalog komputerowy ALEPH.

Liczba książek i okresy wypożyczeń są uzależnione od kategorii czytelnika.

Kategorie czytelników Wypożyczenia długoterminowe
pracownicy 30 książek na 1 rok
studenci/doktoranci 15 książek na 2 miesiące
słuchacze studiów podyplomowych 2 książki na 2 miesiące
Uczniowie szkoły przy PB 2 książki na 2 miesiące
osoby spoza Uczelni 2 książki na 2 miesiące (za kaucją zwrotną)

Zamówienie książki jest możliwe wyłącznie z ekranu zasobu - listy egzemplarzy Biblioteki Głównej. Ekran zasobu jest widoczny po wybraniu linku Bibl. Główna w kolumnie Zasób (Rys.1).


(Rys.1) 

Kliknięcie linku Zamówienie (Rys.2) powoduje otwarcie okna "Autoryzacja czytelnika", o ile nie dokonano autoryzacji wcześniej. W następnej kolejności pojawia się formularz służący do składania zamówień.


(Rys.2)

Składając zamówienie należy zwracać uwagę na "Okres ważności zamówienia" (okres zainteresowania książką). Domyślny okres ważności zamówienia wynosi trzy miesiące. Po tym czasie wszystkie niezrealizowane zamówienia są automatycznie usuwane. Czytelnik powinien pamiętać o możliwości zmiany (skrócenia/wydłużenia) okresu ważności zamówienia.

Do chwili odłożenia książki na półkę rezerwacji w Wypożyczalni Ogólnej czytelnik może usunąć zamówienie ze swego konta (Zamówienia → Usuń).
Warto też zwracać uwagę na to czy egzemplarz jest wolny do wypożyczeń. Jeśli w tabelce w rubryce termin zwrotu widnieje data lub wyrazy zamówiony lub zarezerwowany tzn. że są to egzemplarze już pozajmowane przez innych czytelników.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Czas realizacji zamówienia wynosi około godziny od momentu złożenia zamówienia. Okres oczekiwania może wydłużyć się na początku roku akademickiego lub zmiany semestru. Czytelnik może sprawdzić stan realizacji zamówienia, logując się na swoje Konto. Po wybraniu opcji Zamówienia, należy zwrócić uwagę na kolumnę Status zamówienia. W momencie odłożenia książki na półkę rezerwacji pojawia się tam komunikat "Zarezerwowany do:", informujący do kiedy książka będzie oczekiwała na odbiór w Wypożyczalni Ogólnej.

Przy zgłoszeniu się użytkownika po książkę sprawdzany jest stan jego wypożyczeń. Wypożyczenia są realizowane jedynie w zakresie przyjętego w regulaminie limitu.