Wybór języka strony

 • Switch to English
 • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Udostępnianie zasobów elektronicznych

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZASOBÓW ELEKTRONICZNYCH

 1. Biblioteka zapewnia dostęp do cyfrowych zasobów informacji:
  1. będących własnością Biblioteki,
  2. niebędących własnością Biblioteki:
   • na korzystanie z których wykupiła licencje,
   • na korzystanie z których uzyskała zgodę autora/ów na udostępnienie,
   • rozproszonych nielicencjonowanych.
 2. Dostęp do zasobów cyfrowych licencjonowanych mają osoby posiadające aktywne konto biblioteczne.
 3. Zasoby cyfrowe udostępniane przez Bibliotekę mogą być wykorzystywane przez użytkowników wyłącznie na użytek własny do celów naukowych i edukacyjnych.
 4. Dodatkowe ograniczenia użytkowania zasobów cyfrowych dla określonych grup użytkowników mogą wynikać z umów licencyjnych na poszczególne bazy danych.
 5. Zabronione jest systematyczne i niezgodne z obowiązującym prawem autorskim i zapisami licencji korzystanie z zasobów cyfrowych udostępnianych przez Bibliotekę, tj. reprodukcja, gromadzenie na własnych nośnikach, redystrybucja lub odsprzedaż.
 6. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian i modyfikacji w udostępnianych zasobach cyfrowych i oprogramowaniu. Szkody powstałe w wyniku niezgodnego z przepisami i licencjami oraz nieprawidłowego użytkowania zasobów cyfrowych lub ich celowego zniszczenia pokrywa bezpośredni użytkownik.
 7. Nieprawidłowe użytkowanie zasobów cyfrowych jest podstawą do pozbawienia prawa do korzystania z tych zasobów.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Wniosek o założenie konta w komputerowym systemie bibliotecznym dla użytkownika spoza PB (osoby prowadzące w PB działalność bez umowy o pracę) należy złożyć w Wypożyczalni Ogólnej Biblioteki Głównej PB lub w bibliotece specjalistycznej.

Wzór wniosku dostępny na stronie Regulaminy i wnioski.