Archiwalny serwis www
może zawierać elementy, które nie są dostępne dla szerokiego grona odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami

Biblioteka PB - nie tylko książki

Karty historii Biblioteki PB (.pdf)

Historia Biblioteki Politechniki Białostockiej zaczęła się w czasach powojennych. Był rok 1951. Wieczorowa Szkoła Inżynierska, która istniała już dwa lata, przekształciła się z prywatnej w państwową. To wtedy pojawiła się potrzeba zapewnienia literatury studiującym wieczorami studentom. Tak powstała BIBLIOTEKA, której losy ściśle związane są z uczelnią.

Trudne początki

Pierwszy księgozbiór liczył zaledwie 2 tysiące wydawnictw, w języku polskim i rosyjskim, które przekazała Naczelna Organizacja Techniczna. Warunki lokalowe również pozostawiały wiele do życzenia. Biblioteka kilkukrotnie zmieniała lokale na większe, wciąż jednak zbyt małe do właściwego gromadzenia i udostępniania zbiorów. Taka sytuacja trwała do roku 1964, gdy Wieczorowa Szkoła Inżynierska otrzymała status Wyższej Szkoły Inżynierskiej. Dopiero wtedy biblioteka doczekała się większego lokalu i funduszy na uzupełnienie księgozbioru. Pojawił się też pomysł wybudowania odrębnego gmachu biblioteki, niestety w tamtym czasie nie został zrealizowany.

Mimo że początki były trudne, to dzięki połączeniu zaangażowania z pasją pracowników powstał katalog rzeczowy i pierwsza biblioteka specjalistyczna – Biblioteka Instytutu Mechaniki, ruszyły wypożyczenia międzybiblioteczne.

Czas zmian

Znaczącą datą w dziejach okazał się rok 1974, gdy Wyższa Szkoła Inżynierska przekształciła się w Politechnikę Białostocką. Wielu pracowników pamięta tamte czasy – czasy dynamicznego rozwoju biblioteki i stworzenia miasteczka akademickiego. Znacząco powiększyło się czytelnictwo, a za nim księgozbiór (literatura zagraniczna, podręczniki) i kadra. Powstały kolejne biblioteki specjalistyczne: Biblioteka Matematyki, Fizyki i Chemii, Biblioteka Instytutu Elektrotechniki, Biblioteka Instytutu Architektury, Biblioteka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska.

W sieci

W roku 1993 rozpoczął się nowy etap historii. Wraz z podjęciem decyzji o zakupie zintegrowanego systemu bibliotecznego Aleph Biblioteka PB - jako pierwsza w Polsce uczelniana i druga wśród wszystkich bibliotek, po Bibliotece Sejmowej - wkroczyła w erę pełnej automatyzacji procesów bibliotecznych, od zakupu publikacji przez opracowanie do udostępniania. Rozpoczęły się szkolenia bibliotekarzy, m.in. w Madrycie i Genui, pozyskano nowe fundusze na zakup sprzętu, sukcesywnie uruchamiano moduły. Biblioteka zyskała więcej miejsca, a studenci otrzymali dostęp on-line do zagranicznych baz bibliograficzno-abstraktowych i do katalogu komputerowego. W tym czasie powstawały kolejne biblioteki: specjalistyczna - Biblioteka Instytutu Zarządzania i Marketingu - oraz zamiejscowe w Hajnówce i Suwałkach.

Nowoczesne centrum wiedzy

Rok 2006 przyniósł nadzieję na długo wyczekiwaną nową siedzibę. Ministerstwo Edukacji i Nauki wydało zgodę na rozpoczęcie prac projektowych Centrum Nowoczesnego Kształcenia z nowoczesną biblioteką, a już 15 października 2012 r. pierwsi studenci przekroczyli jej próg. Nowy budynek to również nowe technologie i nowe otwarcie na czytelnika.


Dziękujemy wszystkim pracownikom biblioteki oraz Politechniki Białostockiej za udostępnienie materiałów wykorzystanych na wystawie oraz zaangażowanie i pomoc w jej tworzeniu.