Kalendarium od Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej do Politechniki Białostockiej

 1. Utworzenie Biblioteki Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej

  1951

  Początki uczelni sięgają roku 1949, gdy białostocki oddział Naczelnej Organizacji Technicznej, pod przewodnictwem Karola Białkowskiego, podejmuje się utworzenia Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej dla osób pracujących. Tak powstaje najpierw prywatna, a od 1951 r. państwowa Wieczorowa Szkoła Inżynierska. Wtedy też utworzona zostaje biblioteka, której księgozbiór liczy ok. 2 tys. publikacji przekazanych przez NOT. Jest to głównie literatura techniczna w języku polskim i rosyjskim. Kierownikiem, a zarazem jedynym pracownikiem, zostaje Janina Dąbrowska (do 1962 r.)

  Pierwsza siedziba biblioteki mieści się w budynku przy ul. Białej 1.

 2. Zbiory biblioteczne w nowym miejscu

  1953

  Uczelnia otrzymuje drugi budynek przy ul. Grunwaldzkiej 11/15. Zostają tam przeniesione również zbiory biblioteczne. Biblioteka zajmuje początkowo niewielkie pomieszczenie, w którym mieści się i wypożyczalnia, i czytelnia. Do roku 1964 zmienia kilkakrotnie lokale na większe, ale wciąż są one zbyt małe na właściwe gromadzenie i udostępnianie zbiorów.

 3. Początek tworzenia katalogu alfabetycznego książek

  1963

  Zatrudnienie drugiego pracownika. Obowiązki kierownika pełni mgr Kazimiera Piotrowska (do 1967 r.).

 4. Biblioteka zmienia nazwę na Bibliotekę Wyższej Szkoły Inżynierskiej

  1964

  Ma to związek z przekształceniem Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej na Wyższą Szkołę Inżynierską. Uruchomione zostają studia dzienne
  i zaoczne, prowadzone są kursy magisterskie dla absolwentów podnoszących kwalifikacje.

  Biblioteka otrzymuje większe fundusze na uzupełnienie księgozbioru.

 5. Biblioteka dostaje większy lokal o łącznej powierzchni 154 mkw.

  1965

  Siedziba biblioteki składa się z czterech pomieszczeń, z których wydzielono magazyn, czytelnię i wypożyczalnię oraz pomieszczenia służbowe.

 6. Kierownictwo biblioteki obejmuje w grudniu mgr Regina Szymańska (do 1990 r.)

  1967

  Biblioteka zyskuje nowe pomieszczenia. Rozdzielone zostają czytelnia, wypożyczalnia książek i czytelnia czasopism. Ruszają wypożyczenia międzybiblioteczne. W tym czasie rozmachu nabierają prace nad tworzeniem katalogu rzeczowego.

 7. Projekt miasteczka akademickiego z budynkiem biblioteki

  1968

  Pojawia się projekt budowy nowoczesnego miasteczka akademickiego w rejonie ulic Wiejskiej i Zwierzynieckiej. Na wyrysie geodezyjnym, datowanym na 7 lutego 1968 r., zaznaczono numerem 2 odrębny budynek biblioteki z ogromnymi pomieszczeniami. Plany nie zostają jednak zrealizowane. Biblioteka musi czekać na nową, nowoczesną siedzibę do roku 2012. Zmianie ulega również jej lokalizacja na terenie miasteczka akademickiego.

  Budowa kampusu uczelnianego w rejonie ulic Wiejskiej i Zwierzynieckiej rozpoczyna się na początku lat 70.

 8. Powstanie pierwszej biblioteki specjalistycznej

  1971

  Jest nią Biblioteka Instytutu Mechaniki. Początkowo mieści się
  w Kleosinie k. Białegostoku i zajmuje lokal o pow.250 mkw. Gdy Wydział Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego przenosi się
  w październiku 1995 r. na ul. Wiejską do budynku Wydziału Mechanicznego, biblioteka zostaje zlikwidowana, a jej księgozbiór włączony do zbiorów Biblioteki Głównej.

  Następne biblioteki specjalistyczne powstają w miarę powoływania wydziałów lub oddawania nowych budynków. Działają na zasadzie filii BG, z centralnym gromadzeniem i opracowaniem zbiorów. Księgozbiory bibliotek specjalistycznych w tym okresie udostępniane są wyłącznie na miejscu.

 9. Przekształcenie Wyższej Szkoły Inżynierskiej
  w Politechnikę Białostocką

  1974

  Oddany zostaje do użytku pierwszy obiekt miasteczka akademickiego – dom studencki z sześciuset miejscami.

  W tym czasie nastąpuje dalszy dynamiczny rozwój biblioteki. Znacząco powiększają się zbiory i kadra, wzrasta czytelnictwo. Wraz z uruchomieniem nowych kierunków kształcenia pojawia się potrzeba uzupełnienia zbiorów bibliotecznych o literaturę naukową polską i zagraniczną oraz o większą liczbę podręczników.

  Dotychczasowy kierownik biblioteki mgr Regina Szymańska zostaje powołana na stanowisko dyrektora biblioteki.

 10. Powstanie Biblioteki Matematyki, Fizyki i Chemii

  1976

  Początkowo biblioteka nie otrzymuje książek z chemii. Dostaje je dopiero w 1984 r. W 1989 r. zmienia nazwę na Bibliotekę Instytutu Matematyki, Fizyki i Instytutu Informatyki. Zajmuje lokal na pierwszym piętrze o powierzchni
  133 m kw. przy ul. Wielskiej 45A. W 1989 r. przekazuje zbiory z chemii do powstającej właśnie Biblioteki Wydziału Budownictwa.

 11. Przeniesienie biblioteki do miasteczka akademickiego

  1980

  Zajmuje pomieszczenia w budynku Wydziału Mechanicznego oraz w Domu Studenta nr 3.

  Na Wydziale Mechanicznym swoje miejsce znajdują czytelnia ogólna, wypożyczalnia książek, wypożyczalnia międzybiblioteczna, oddział informacji naukowej, katalogi i magazyny, a na parterze Domu Studenta nr 3 - Oddział Wydawnictw Ciągłych z czytelnią czasopism.

  W tym czasie zatwierdzono też strukturę organizacyjną biblioteki.
  - Dyrekcja Biblioteki: Dyrektor, Zastępca Dyrektora,
  - Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Druków Zwartych,
  - Oddział Opracowania Druków Zwartych,
  - Oddział Udostępniania Zbiorów,
  - Oddział Informacji Naukowej,
  - Oddział Wydawnictw Ciągłych,
  - Biblioteki specjalistyczne,
  - Stanowiska ds. administracyjno-gospodarczych.

  Do roku 1980 biblioteka funkcjonowała jako jednostka bez wyodrębnionych działów.

 12. Powstaje Biblioteka Instytutu Elektrotechniki

  1981

  Powstaje ona pod naciskiem pracowników naukowych. Mieści się początkowo na trzecim piętrze budynku Wydziału Elektrycznego przy ul. Grunwaldzkiej 11/15, zajmując powierzchnię 53 m kw. W 1988 r. zmianie ulega nazwa. Od tego momentu w dokumentach widnieje Biblioteka Wydziału Elektrycznego.

 13. Utworzenie Biblioteki Instytutu Architektury

  1982

  Powołana zostaje do życia w listopadzie 1982 r. na skutek przekształcenia Zakładu Informacji Naukowo-Technicznej. Swoją siedzibę ma początkowo przy ul. Krakowskiej 9, gdzie zajmuje lokal o powierzchni 157 m kw . W 1989 r. zmienia nazwę na Bibliotekę Wydziału Architektury.

 14. Powstaje Biblioteka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  1989

  Zajmuje początkowo 174 m kw. na parterze budynku przy
  ul. Wiejskiej 45E, ale w kolejnych latach powiększa swoją przestrzeń do 228 m kw.

 15. Dyrektorem biblioteki zostaje mgr Helena Kotkowska

  1991

  Mgr Helena Kotkowska kierownik Oddziału Wydawnictw Ciągłych objmuje funkcję dyrektora biblioteki i pełni ją do 1993 r.

 16. Podjęcie decyzji o zakupie systemu bibliotecznego Aleph

  1993

  Nowoczesny, zintegrowany system ma wspomóc wszystkie sfery działalności biblioteki: od zakupu książek przez opracowanie do udostępniania zbiorów. Biblioteka Politechniki Białostockiej jest pierwszą w Polsce biblioteką uczelnianą, która taką decyzję podejmuje i drugą wśród wszystkich bibliotek - po Bibliotece Sejmowej, która w 1993 r. przeprowadza pierwszą implementację.


  Mgr Bożena Skolimowska dyrektorem biblioteki

  1993

  Na stanowisku p.o. dyrektora pozostaje do marca 1994 r.

 17. Zakup sprzętu komputerowego i budowa sieci lokalnej

  1994

  Powstaje Oddział Automatyzacji (obecnie: Biblioteczne Centrum Informatyczne), zajmujący się wdrożeniem systemu Aleph.


  Dyrektorem biblioteki zostaje mgr Barbara Kubiak

  1994

  Na tym stanowisku pozostaje do 2009 r.

 18. Rozpoczęcie realizacji 2-letniego projektu automatyzacji biblioteki

  1995

  Biblioteka Główna PB pełni rolę koordynatora projektu Joint European Project „Integracja bibliotek uczelnianych w procesie automatyzacji" w ramach programu TEMPUS (koniec w 1997 r.). Zostaje nawiązana ścisła współpraca z bibliotekami uczelnianymi Białegostoku: Akademią Medyczną i Uniwersytetem oraz Akademią Rolniczo-Techniczną w Olsztynie. Pozyskane środki finansowe (396 tys. ECU) pozwalają zdynamizować automatyzację biblioteki (zakup sprzętu i oprogramowania, rozbudowa baz katalogowych, budowa własnych pakietów oprogramowania, szkolenia bibliotekarzy). Praktyczne aspekty pracy bibliotecznej w zautomatyzowanym systemie Aleph wybrani pracownicy poznają dzięki wizytom szkoleniowym w Madrycie i Genui.

  Następuje przeszkolenie grupy bibliotekarzy w zakresie umiejętności posługiwania się strukturą danych katalogowych, tj. formatem USMARC i kartotekami haseł wzorcowych.


  Początek tworzenia bazy katalogowej w systemie Aleph

  1995

  Rozpoczyna się proces automatyzacji procesów bibliotecznych. Pierwsza implementacja ALEPH300 następuje w październiku 1995 roku.

 19. Zorganizowanie pierwszej naukowej konferencji przez bibliotekę

  1996

  Tytuł pierwszej konferencji, której organizatorem jest Biblioteka PB brzmi: „Zintegrowane systemy biblioteczne w aspekcie stworzenia jednolitego systemu bibliotecznego”. Poświęcona jest próbom ujednolicenia komputerowych systemów bibliotecznych.

 20. Rozpoczęcie realizacji projektu „Automatyzacja bibliotek akademickich w Polsce północno-wschodniej"

  1997

  Działa on w ramach programu Bibliotek Regionalnych Instytutu Społeczeństwa Otwartego (zakończony w 1998 r.). Nadrzędny cel: rozszerzenie dostępu do baz danych (własnych, krajowych, zagranicznych) oraz zabezpieczenie danych zgromadzonych na dysku serwera Biblioteki Politechniki Białostockiej. Przyznany bibliotece grant w wysokości 70.350 USD zostaje wykorzystany na zakup sprzętu i oprogramowania. Stwarza to możliwość rozszerzenia świadczonych usług informacyjnych oraz usprawnienia obsługi czytelników, jak również poprawia bezpieczeństwo gromadzonych danych.


  Uruchomienie w systemie Aleph modułów

  1997

  Zaczynają funkcjonować moduły: gromadzenia, udostępniania zbiorów, wypożyczeń, rejestracji i kontroli wydawnictw ciągłych.

 21. Powstanie Biblioteki Instytutu Zarządzania i Marketingu

  1998

  Ma to związek z przekształceniem, najpierw w 1991 r. Zakładu Nauk Społecznych w Katedrę Nauk Ekonomicznych
  i Społecznych, a w 1993 r. w Instytut Zarządzania i Marketingu. Pierwsi studenci rozpoczynają zajęcia na poziomie licencjackim w roku akademickim 1993/1994. Pięć lat później Instytut otrzymuje zgodę na prowadzenie studiów magisterskich. Wtedy też powstaje Biblioteka Instytutu Zarządzania i Marketingu.


  Biblioteka w gronie laureatów programu LIBRARIUS

  1998

  Biblioteka Główna Politechniki Białostockiej doceniona zostaje za poprawę warunków pracy czytelników oraz pracowników i znajduje się w gronie laureatów 8. edycji programu LIBRARIUS, działającego
  w ramach Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Uzyskuje subwencję finansową w wysokości 51.000 PLN, co umożliwia modernizację Oddziału Informacji Naukowej. Wymienione zostają okna, podwieszany sufit i oświetlenie oraz docieplone ściany. Pracownia
  i czytelnia OIN dostają nowe meble: biurka, regały, stoliki
  i stanowiska komputerowe. Dzięki sprzętowi komputerowemu najwyższej jakości
  i nowoczesnym rozwiązaniom ergonomicznym możliwe staje się rozszerzenie świadczonych usług informacyjnych.

 22. Uruchomienie w systemie Aleph modułu wypożyczeń międzybibliotecznych

  1999

  Możliwe staje się łatwiejsze dotarcie do dokumentów rozproszonych
  w wielu różnych bibliotekach w Polsce i pełna kontrola udostępnianych zbiorów.

 23. Rozbudowa bibliotecznej sieci komputerowej

  2000

  Powierzchnia Biblioteki Głównej PB wynosi już 1488 mkw. Do użytku czytelników oddane zostają nowe pomieszczenia przeznaczone dla katalogu tradycyjnego i komputerowego (16 stanowisk).

  Pracownicy i studenci Politechniki Białostockiej uzyskują dostęp on-line do zagranicznych baz bibliograficzno-abstraktowych (COMPENDEX, INSPEC, MathSciNet) oraz do czasopism elektronicznych (EBSCO, Elsevier, Academic Press, Harcourt Health Science, IEEE/IEE, Springer, Kluwer, Wiley).

 24. Utworzenie bibliotek zamiejscowych w Hajnówce
  i Suwałkach

  2001

  Powstają biblioteki, działające przy zamiejscowych wydziałach Politechniki Białostockiej. W Hajnówce rozpoczyna działalność Biblioteka Zamiejscowego Wydziału Zarządzania Środowiskiem (działa do dnia dzisiejszego jako Biblioteka Zamiejscowego Wydziału Leśnego – stan na 2017 rok), a w Suwałkach – Biblioteka Zamiejscowego Wydziału Mechanicznego (zlikwidowana w 2008 r. Uchwałą Senatu Politechniki Białostockiej - Uchwała 7/1/2008 z dnia 25 września 2008).


  Zorganizowanie drugiej konferencji naukowej

  2001

  Tytuł konferencji, zorganizowanej przez bibliotekę w Wigrach, brzmi: „Problemy ochrony zbiorów i systemów komputerowych
  w bibliotekach”. Bierze w niej udział 65 bibliotekarzy i informatyków
  z bibliotek politechnik, uniwersytetów, akademii medycznych, pedagogicznych i ekonomicznych. Celem jest wymiana doświadczeń
  w zakresie zabezpieczania zbiorów bibliotecznych i danych zgromadzonych na serwerach bibliotecznych oraz omówienie możliwości skutecznej ochrony zbiorów i danych elektronicznych.

 25. Biblioteka Wydziału Elektrycznego w nowym budynku

  2002

  Biblioteka zajmuje pomieszczenia o powierzchni 215 m2 z wydzielonym magazynem, wyposażonym w regały przesuwne w nowo wybudowanym budynku na kampusie.

 26. Utworzenie Punktu Informacji Normalizacyjnej

  2003

  PIN ma zajmować się informacją normalizacyjną oraz sprzedażą produktów normalizacyjnych. Zlokalizowany zostaje przy Oddziale Wydawnictw Ciągłych w DS nr 3.

 27. Zmiana nazwy biblioteki

  2006

  Nazwa „Biblioteka Główna Politechniki Białostockiej” zostaje zmieniona na „Biblioteka Politechniki Białostockiej”.


  Wydanie zgody na budowę nowej siedziby biblioteki

  2006

  Ministerstwo Edukacji i Nauki wydaje zgodę na rozpoczęcie prac projektowych nowego budynku uczelni, w którym ma znaleźć się biblioteka.


  Inauguracja Podlaskiego Forum Bibliotekarzy

  2006

  PFB powstaje z inicjatywy Biblioteki Uniwersyteckiej. W skład Rady Programowej wchodzi Dyrektor Biblioteki Politechniki Białostockiej. Ma ono być otwartym forum dyskusyjnym i stanowić płaszczyznę współpracy oraz wymiany poglądów całego środowiska bibliotekarskiego.


  Oficjalne otwarcie Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej

  2006

  PBC tworzona jest wspólnie przez biblioteki wchodzące w skład Konsorcjum Bibliotek Naukowych Miasta Białegostoku. Celem powołanej do życia PBC jest umożliwienie dostępu do zasobów piśmiennictwa, wspieranie potencjału badawczego uczelni, a także tworzenie zasobów edukacyjnych i kulturalnych Internetu. Zbiory PBC zebrane są w 4 kolekcjach: dziedzictwo kulturowe, materiały naukowo-dydaktyczne, materiały regionalne oraz muzykalia.

 28. Rozstrzygnięcie konkursu na budowę Centrum Nowoczesnego Kształcenia PB

  2008

  W konkursie przeprowadzonym w imieniu Rektora PB przez Stowarzyszenie Architektów Polskich – SARP Oddział w Białymstoku na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej projektu nowego budynku Biblioteki PB wraz z zagospodarowaniem terenu u zbiegu ulic: Zwierzynieckiej i Świerkowej zwycięża praca wrocławskiej pracowni architektonicznej AA Studio. Jury konkursu nagradza tę pracę między innymi za „trafną dyspozycję przestrzenną, inspirowaną kompozycją założenia pałacowo-ogrodowego Branickich” i „poszukiwanie kulturowego zakorzenienia, zaznaczonego w ażurowych, betonowych ścianach inspirowanych motywami tradycyjnych, podlaskich wycinanek”.

 29. Funkcję dyrektora biblioteki zaczyna pełnić mgr Joanna Putko

  2009

  Na to stanowisko przechodzi z funkcji wicedyrektora biblioteki
  i kierownika Oddziału Gromadzenia i Uzupełniania Druków Zwartych.  Przeprowadzka Biblioteki Wydziału Architektury do nowych pomieszczeń

  2009

  W grudniu - na skutek remontu budynku przy ul. Grunwaldzkiej 11/15 - biblioteka przenosi się w inne miejsce, chociaż wciąż pozostaje na parterze. Czytelnia zyskuje więcej miejsca i nowe oświetlenie.


 30. Rozpoczęcie budowy Centrum Nowoczesnego Kształcenia

  2010

  Umowa zawarta między Politechnika Białostocką a konsorcjum Budimex SA-Ferrovial Agroman SA opiewa na kwotę 31 927 400 PLN brutto. Rozpoczęcie budowy zaplanowano na koniec maja 2010 r., a jej zakończenie na 14 października 2011 r. Studenci i pracownicy PB z Centrum Nowoczesnego Kształcenia będą mogli skorzystać pod koniec 2012 roku. Projekt pn. Centrum Nowoczesnego Kształcenia PB współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. W przetargu na roboty budowlane wyłoniono 7 firm. Najniższą ofertę złożyło konsorcjum Budimex S.A-Ferrovial Agroman S.A.


  Podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego następuje 3 grudnia 2010 roku.  Włączenie Archiwum Uczelnianego w strukturę Biblioteki PB

  2010

  Organizowana od 1 kwietnia 1957 r. składnica akt (obecnie Archiwum Uczelniane PB) , na podstawie przepisów z 1952 r., pierwotnie wchodzi w skład sekretariatu szkoły. Kilkukrotnie zmienia swoją siedzibę. Zajmuje najpierw pomieszczenia przy ul. Grunwaldzkiej 11/15, później w Instytucie Mechaniki w Kleosinie, ostatecznie przy ul. Wiejskiej 45C. W 2010 roku Archiwum zostaje wcielone w strukturę Biblioteki Politechniki Białostockiej.

 31. Początek wdrażania systemu RFID. Przeprowadzka do budynku CNK

  2012

  17 maja 2012 r. zostaje przyklejona pierwsza etykieta RFID. Umożliwia ona identyfikację obiektu oraz zapis danych.

  Przeprowadzka do nowego obiektu rozpoczyna się w lipcu.

  Wielkie otwarcie nowoczesnej Biblioteki PB

  2012

  Powierzchnia biblioteki wynosi ok. 3678 m2, liczba miejsc dla czytelników - 260, liczba komputerów przeznaczonych dla czytelników - 90. Czytelnie wyposażone zostają w dwa samoobsługowe skanery typu Book2Net Kiosk, jeden skaner Plustek Optic Book A300 i Zeutschel Zeta oraz dwa samoobsługowe stanowiska typu Selfcheck (na zdjęciu) do samodzielnego wypożyczania i zwrotu książek. Do dyspozycji czytelników przed wejściem do budynku umieszczono wrzutnię, która umożliwia całodobowy zwrot publikacji. Czytelnicy mogą korzystać z pokoi pracy zespołowej (4 pokoje 5-osobowe i 3 pokoje 10-osobowe) oraz 12 pokoi pracy indywidualnej, przy czym wszystkie mają możliwość podłączenia laptopów, a niektóre z nich są wyposażone w tablice suchościeralne.

  Pierwszy czytelnik przekracza próg nowej siedziby Biblioteki PB 15 października.

  Oficjalne, uroczyste otwarcie CNK następuje 30 listopada w obecności Premiera RP Donalda Tuska oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej. W nowo wybudowanym obiekcie swoją siedzibę mają: Biblioteka PB, Studium Języków Obcych i Centrum Kształcenia Zdalnego.

 32. Start kampanii "Książka za uśmiech"

  2013

  Akcja nawiązuje do ogólnopolskiej kampanii „Uwolnij książkę – bookcrossing”. Na oznakowanym regale pojawiają się nowe książki opatrzone specjalną etykietą. Można je zabrać do domu, a po przeczytaniu przynieść z powrotem, by ktoś inny mógł z nich skorzystać.

 33. "Odjazdowy Bibliotekarz" po raz pierwszy w Bibliotece PB

  2014

  „Odjazdowi” wielbiciele książek i rowerów po raz pierwszy jadą ulicami Białegostoku i okolic. Wyruszają sprzed CNK Politechniki Białostockiej, by dotrzeć na metę rajdu w Zaścianku Podlaskim w Skrybiczach. „Odjazdowy Bibliotekarz" to ogólnopolska akcja społeczna, polegająca na przejeździe kolumny rowerzystów. W naszym mieście jest zorganizowana przez trzy biblioteki: Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki Białostockiej i Książnicy Podlaskiej. Celem rajdu jest integracja środowiska czytelniczego, promowanie bibliotek
  i czytelnictwa oraz propagowanie roweru jako środka lokomocji.
  W rajdzie biorą udział nie tylko bibliotekarze, ale i czytelnicy, miłośnicy książki, bibliotek i oczywiście rowerów.

  Zainicjowanie kampanii społecznej "Sam zadbaj o swoje bezpieczeństwo"

  2014

  Pracownicy biblioteki biorą aktywny udział w kampanii społecznej "Sam zadbaj o swoje bezpieczeństwo". Organizatorami są: Politechnika Białostocka, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku, Komenda Miejsca Policji w Białymstoku. Kampania ma na celu promocję bezpieczeństwa w ruchu drogowym cyklistów, zwrócenie uwagi pieszych i kierowców innych pojazdów na rowerzystów, ograniczenie wypadków z ich udziałem, promowanie prawidłowych zachowań, uświadomienie rowerzystom zagrożeń wynikających z nieznajomości przepisów, budowanie więzi, poczucia wspólnoty, wspieranie i propagowanie idei aktywnego życia.

  W akcję włączają się Ambasadorzy - znane osobistości z podlaskiego świata sportu, nauki, biznesu. W ramach kampanii powstaje – tworzona przez bibliotekarzy - strona internetowa Bezpieczny Rowerzysta. Dużą popularnością cieszą się rajdy rowerowe, które przyciągają tłumy miłośników dwóch kółek. Uzupełnieniem akcji są konferencje, spoty reklamowe, cykliczne audycje radiowe, plakaty, ulotki.

 34. Druga edycja rowerowej kampanii społecznej

  2015

  Tym razem w ramach kampanii społecznej „Sam zadbaj o swoje bezpieczeństwo” stawiamy na hasło „Błyśnij na rowerze”, by zwrócić uwagę na temat oświetlenia rowerów oraz odblasków. Poza tym rok 2015 zostaje ogłoszony przez ONZ Rokiem Światła. Do akcji włączają się nowi Ambasadorowie, przeprowadzone też zostają badania wśród studentów Politechniki Białostockiej dotyczące bezpieczeństwa rowerzystów na drodze.
  9 maja po raz kolejny zostaje zorganizowany rajd, tym razem pod hasłem „Błyśnij na rowerze”, do szkółki leśnej "Orzechówka" w Ponikłej. Na mecie na wszystkich czeka ciepły poczęstunek, m.in. gorący bigos, kiełbaski i ziemniaki z ogniska oraz inne przysmaki regionalne. Imprezę urozmaica dobra muzyka, atrakcje przygotowane przez sponsorów, a także konkursy z nagrodami.

  Biblioteka na XIII Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki

  2015

  Tytuł imprezy: „Biblioteka pełna wiedzy - przyjdź, poznaj, przeczytaj!” Wszyscy zainteresowani zostali zaproszeni do zwiedzania, podczas którego mieli okazję zobaczyć nowoczesną bibliotekę uczelnianą wyposażoną w urządzenia, które pozwalają samodzielnie wypożyczyć i zwrócić książkę oraz zeskanować potrzebne materiały. Pokazaliśmy też bogaty księgozbiór przeznaczony dla różnych grup wiekowych, a także wystawy, m.in.: "Od naftowej do ledowej" oraz "W archiwum odkryte...".

  Pojawienie się na Facebooku

  2015

  Pracownicy biblioteki zakładają oficjalny profil Biblioteki Politechniki Białostockiej na popularnym portalu społecznościowym Facebook. 21 maja publikują pierwszy post.

  Biblioteka w radiu Akadera

  2015

  Biblioteka zaznacza swoją obecność w stacji radiowej Akadera. 15 grudnia rozpoczyna cykl cotygodniowych audycji pod wspólnym tytułem „Biblioteka. Lubię to.” Pilotażowy odcinek nosi tytuł „Pierwsze kroki w bibliotece” i poświęcony jest podstawom funkcjonowania i zasadom korzystania z księgozbioru.

 35. Wzięcie udziału w XIV Podlaskim Festiwalu Nauki
  i Sztuki

  2016

  W ramach festiwalu, który tym razem przebiega u nas pod hasłem „Biblioteka Politechniki Białostockiej - źródło pozytywnej energii” wszyscy chętni zostają zaproszeni do zwiedzania największej biblioteki technicznej w regionie, gdzie mogą dowiedzieć się m.in. co to jest „wolny dostęp”, „zdalny dostęp”, do czego służy „wrzutnia” oraz „selfcheck” i zobaczyć „nowinki techniczne”, które wspomagają pracę bibliotekarzy oraz ułatwiają czytelnikom samodzielne korzystanie z księgozbioru. Dodatkową atrakcją jest wystawa książek pt. „mc2=Einstein w Bibliotece PB”, poświęcona jednemu z największych uczonych w historii. Każdy odwiedzający otrzymuje też specjalny notes z cytatami autorstwa Alberta Einsteina.

  Biblioteka z certyfikatem „Pełnosprawny Białystok”

  2016

  Biblioteka Politechniki Białostockiej jako jedyna biblioteka w mieście przechodzi pomyślnie weryfikację pod względem dostępności dla osób z niepełnosprawnością i uzyskuje certyfikat. Audyt odbywa się w ramach projektu „Pełnosprawny Białystok”, realizowanego przez Fundację Inicjatyw Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „IMPULS” w partnerstwie z Fundacją Szansa Dla Niewidomych. Ma umożliwić osobom z niepełnosprawnością samodzielne funkcjonowanie i pełny udział we wszystkich sferach życia.  Certyfikat jest następstwem podjętych wcześniej działań. W bibliotece zostaje specjalnie wyselekcjonowany księgozbiór dla osób słabo widzących i niewidomych oraz utworzone stanowisko komputerowe dla osób niepełnosprawnych, wyposażone m.in. w biurko z regulowaną wysokością blatu, komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem, klawiaturą Magic Keyboard, myszą przeznaczoną dla osób posiadających trudności z motoryką, słuchawkami, elektroniczną lupą.

  Utworzenie Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej i nowego księgozbioru w bibliotece

  2016

  Z myślą o przyszłych licealistach, którzy we wrześniu rozpoczną naukę przy Politechnice Białostockiej, biblioteka rozpoczyna w kwietniu akcję „Przygarniamy przeczytane książki”. Ma ona na celu stworzenie kolekcji lektur szkolnych na potrzeby uczniów Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej oraz wzbogacenie zbiorów bibliotecznych o beletrystykę, reportaże, biografie i inne książki, które będą dostępne dla pracowników i studentów naszej uczelni. Czas zbiórki zbiega się z obchodzonym w tym czasie Światowym Dniem Książki i Praw Autorskich.

  Uruchomienie wyszukiwarki naukowej PRIMO

  2016

  Biblioteka wkracza w nowy etap procesu wyszukiwania informacji. Oddane zostaje w ręce czytelników nowoczesne narzędzie - multiwyszukiwarka Primo. Pozwala ona na znalezienie i uzyskanie dostępu do wszystkich zbiorów bibliotecznych - drukowanych, elektronicznych i cyfrowych - niezależnie od ich formatu i lokalizacji, poprzez jedno, wspólne okno przeszukiwania.

  Trzecia edycja rowerowej kampanii społecznej

  2016

  Po raz trzeci organizowany jest rajd rowerowy z udziałem blisko 200 cyklistów, tym razem pod hasłem „Rower + wyobraźnia = bezpieczna jazda", będący elementem kampanii społecznej „Sam zadbaj o swoje bezpieczeństwo", skierowany do wszystkich miłośników dwóch kołek. Meta: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej. Tam, tradycyjnie już na wszystkich cyklistów czeka ciepły poczęstunek. Można też sprawdzić stan techniczny jednośladu, oznakować rower przy stanowisku policji, poćwiczyć mięśnie i spalić kalorie, a pod czujnym okiem wolontariuszy z Pomocy Maltańskiej przejść krótkie szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej lub wziąć udział w konkursach z nagrodami. Czas umila muzyka na żywo i występy wokalne w wykonaniu uczestników rajdu. Policja w tym czasie rozdaje rowerzystom kamizelki odblaskowe.

 36. Biblioteka pomysłodawcą akcji „Podaruj książkę pacjentom Białostockiego Centrum Onkologii”

  2017

  Ponad 1000 książek trafia do pacjentów Białostockiego Centrum Onkologii w ramach prowadzonej w marcu akcji pod hasłem „Łączy nas książka”. Nasza inicjatywa cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród białostoczan, którzy do biblioteki przynoszą literaturę o zróżnicowanej tematyce i pozytywnym przesłaniu. Do akcji włączają się m.in. pracownicy Książnicy Podlaskiej, portal Kobiecy Białystok, Projekt Dzie/wczyny, uczniowie i pracownicy I Liceum Ogólnokształcącego, a także wiele innych osób. Wśród darów, które zapełniają kąciki relaksu w szpitalu, są biografie, kryminały, powieści obyczajowe i literatura faktu. O akcji głośno jest także w lokalnych mediach - prasie, radiu, telewizji, na portalach społecznościowych.