Przestrzeń biblioteki

Biała

Biblioteka Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej ul. Biała 1


Pierwsza siedziba biblioteki mieściła się w kamienicy przy ul. Białej 1, którą uczelnia otrzymała od miasta 2 listopada 1951 roku decyzją Wojewódzkiej Rady Narodowej. Zajmowała ją do 1953 roku. Budynek o kubaturze ok. 5000 m sześc., który powstał na potrzeby mieszkaniowe, wymagał znacznych prac remontowych. Trwały one głównie na wyższych, nieużywanych do tej pory kondygnacjach do jesieni 1952 roku, przy udziale m.in. studentów.


Biała

Na parterze budynku funkcjonowała popołudniami biblioteka z czytelnią. W 1951 r. pomieszczenia biblioteczne zapełniły się księgozbiorem technicznym w języku polskim i rosyjskim, przekazanym przez Naczelną Organizację Techniczną.