Dyrekcja biblioteki

Joanna Putko

mgr Joanna Putko

dyrektor

(od 2009)

Barbara Kubiak

mgr Barbara Kubiak

dyrektor

(1994 - 2009)

Bożena Skolimowska

mgr Bożena Skolimowska

dyrektor

(1993 - 1994)

Helena Kotkowska

mgr Helena Kotkowska

dyrektor

(1991 - 1993)

Regina Szymańska

mgr Regina Szymańska

dyrektor - od 1974 r.

kierownik - do 1974 r.

(1967 - 1990)

Kazimiera Piotrowska

mgr Kazimiera Piotrowska

kierownik

(1963 - 1967)

Janina Dąbrowska

Janina Dąbrowska

kierownik

(1951 - 1962)