Aktualne zasady korzystania z Biblioteki PB

Biblioteka pracuje zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu nr 84/2021 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 16 lipca 2021 roku.

UWAGA! Użytkownicy korzystający ze zbiorów, sprzętu komputerowego, pokoi pracy i przestrzeni bibliotecznej zobowiązani są do zachowania zasad reżimu sanitarnego (Bezpieczny Dystans Społeczny, maseczki, dezynfekcja rąk).

Udostępnianie zbiorów odbywa się w pomieszczeniach, gdzie jednocześnie może przebywać nie więcej niż 15 osób albo 1 osoba na 10m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy.

Obowiązujące limity osób w Bibliotece Głównej

  • Czytelnia Czasopism i Zbiorów Specjalnych, Czytelnia Elektroniczna – 22
  • Czytelnia Książek  „duża” – 64
  • Czytelnia Książek „mała” – 19
  • Pokoje pracy – z pokoju indywidualnego może korzystać tylko 1 osoba, z pokoi zespołowych – odpowiednio 2 lub 4 osoby

Biblioteki Wydziałów Architektury i Inżynierii Zarządzania

  • Biblioteka Wydziału Architektury – 11
  • Biblioteka Wydziału Inżynierii Zarządzania – 14