Dostęp testowy do MEDLINE Ultimate | EBSCO

17 marca, 2023
Największa kolekcja wiodących pełnotekstowych czasopism biomedycznych.

MEDLINE Ultimate oferuje badaczom i specjalistom z zakresu medycyny dostęp do niezrównanej, opartej na dowodach naukowych i recenzowanej zawartości pełnotekstowej z większej liczby najlepszych czasopism biomedycznych. Oferuje również więcej międzynarodowych czasopism niż jakakolwiek inna baza MEDLINE. Dostęp za pośrednictwem naszych e-zasobów możliwy jest od 20 marca.

Bogata treść czasopism
Treści z ponad 500 zagadnień
  • Nauki behawioralne
  • Biomedycyna
  • Rozwój polityki zdrowotnej
  • Nauki przyrodnicze
  • I więcej
Dodatkowe funkcje

Baza dostępna jest do 20 maja 2023 r.