Twoja opinia jest ważna – wypełnij ankietę!

16 maja, 2023
Baner Wypełnij Ankietę z logo Polskiej Izby Książki

Zapraszamy pracowników, studentów i doktorantów PB do udziału w anonimowej ankiecie, która została opracowana przez Polską Izbę Książki i ma na celu zbadanie, jak wygląda obecnie dostęp do publikacji naukowych.

Przeprowadzone badanie pomogą rozwiązać dwie kwestie. Po pierwsze, jak ułatwić pracownikom i studentom dostęp do publikacji naukowych w sposób zapewniający bezpieczeństwo prawne. Po drugie, jak pozyskiwać odpowiednie środki finansowe na działalność bibliotek w zakresie upowszechniania publikacji naukowych, które są wydawane tradycyjnie i cyfrowo.

Wyniki badania będą opracowane w formie zbiorczych zestawień statystycznych, obejmujących wszystkie polskie uczelnie wyższe i zostaną opublikowane do końca czerwca na stronie Polskiej Izby Książki.

W imieniu organizatora serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety, której termin mija 31 maja br.

Pracownicy i doktoranci:
Ankieta dla pracowników i doktorantów
Studenci:
Ankieta dla studentów – wersja polskojęzyczna
Ankieta dla studentów – wersja anglojęzyczna