XX Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki

21 maja, 2024
Uśmiechnięte dzieci trzymające w ręku dużą księgę.

Pozytywna energia i dużo dobrej zabawy – tak można podsumować tegoroczny XX Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki.

W ponie­dzia­łek, 13 maja, odwiedziły nas dzieci i młodzież z:

Pod­czas wycieczki nasi goście zapo­znali się z zaso­bami i ofertą biblio­teki nauko­wej. Atrakcje przygotowane przez bibliotekarzy były skierowane do różnych grup wiekowych. Dzieci w wieku przedszkolnym na warsz­ta­tach pla­stycz­nych wyko­nały magnesy, uczniowie ze szkoły podstawowej mieli okazję zapoznać się z techniką „book origami” – rzeźbienie w książkach, a licealiści poznali biblioteczne zakamarki uczestnicząc w grze „Złap trop”.

W sobotę, 18 maja, pod­czas Pik­niku Rodzin­nego na Sta­dio­nie Miej­skim w Bia­łym­stoku na stoisku przy­go­to­wa­nym przez Biblio­tekę PB powstały kolo­rowe zakładki, magnesy i laurki dla mamy i taty.

Kolejna edy­cja już za rok – zapra­szamy!