Zmiana na stanowisku dyrektor Biblioteki PB

1 sierpnia, 2022
Dyrektor Biblioteki PB - Elżbieta Kierejczuk. Brunetka w bluzce w panterkę

Od 1 sierpnia 2022 roku obowiązki dyrektora Biblioteki PB oficjalnie przejmuje mgr Elżbieta Kierejczuk, dotychczasowy kierownik Oddziału Informacji Naukowej.

Nowa Pani Dyrektor pracę w Bibliotece Politechniki Białostockiej rozpoczęła w Oddziale Opracowania Zbiorów. W 2010 roku przystąpiła do państwowego egzaminu na dyplomowanego bibliotekarza, a 1 kwietnia 2011 roku otrzymała awans na stanowisko kustosza dyplomowanego. Od 1 października 2012 roku objęła funkcję kierownika Oddziału Opracowania Zbiorów, a następnie 1 grudniu 2019 roku – kierownika Oddziału Informacji Naukowej. Do zakresu jej czynności należały zadania istotne dla działalności Uczelni. Wśród nich warto wymienić m.in. przygotowanie danych i dokumentacji oceny nauczycieli akademickich, przygotowywanie dokumentacji związanej z rozliczaniem się nauczycieli akademickich z Programu Monitorowania Dorobku Naukowego, prace związane z przygotowywaniem i przesyłaniem danych do Polskiej Bibliografii Naukowej na potrzeby ewaluacji dyscyplin naukowych, generowanie raportów z Bazy Wiedzy PB na potrzeby Działu Nauki PB, wydziałów, pracowników, doktorantów. Za swoją sumienną pracę na rzecz Uczelni wielokrotnie otrzymywała nagrody Rektora Politechniki Białostockiej za działalność organizacyjną.

Od kilku lat prowadzi zajęcia dydaktyczne dla różnych grup użytkowników. Są to szkolenia biblioteczne dedykowane studentom I roku, studentom-dyplomantom, uczniom Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego. Ponadto angażuje się w promocję Biblioteki i jej usług.

Podczas 25-letniej pracy w Bibliotece Politechniki Białostockiej Pani Elżbieta Kierejczuk stale podnosiła swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach, seminariach, kursach językowych, wykładach oraz konferencjach międzynarodowych i ogólnopolskich. Jej główne zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień związanych z edukacją biblioteczną i kształtowaniem wizerunku biblioteki oraz jej kulturą organizacyjną. W kręgu jej zainteresowań są także nowoczesne technologie wdrażane w działalności współczesnej biblioteki. Jest autorką i współautorką kilkunastu publikacji z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, które były publikowane w materiałach konferencyjnych i czasopismach z list ministerialnych.

Gratulujemy nowej Pani Dyrektor i życzymy wielu sukcesów.