Zwiększenie dostępności w Bibliotece PB

21 listopada, 2022

Dzięki projektowi „PB Dostępna”, który jest realizowany na naszej Uczelni, wprowadzamy kolejne udogodnienia skierowane do osób z niepełnosprawnościami.

Nieznaczna modyfikacja, polegająca na obniżeniu lad Wypożyczalni Ogólnej i Oddziału Informacji Naukowej, ułatwi obsługę osób poruszającą się na wózkach i osób niskorosłych.

Przy głównych stanowiskach obsługi czytelnika: w Czytelni Książek, Oddziale Informacji Naukowej, Wypożyczalni Ogólnej oraz w bibliotekach wydziałowych zainstalowano pętle indukcyjne przeznaczone dla osób słabosłyszących. Stanowiska wyposażone są w mikrofon, wzmacniacz oraz przewód, który przekazuje dźwięk przetworzony na sygnał elektromagnetyczny. Sygnał z pętli odbierany jest bezpośrednio przez aparat słuchowy, dzięki czemu do ucha osoby słabosłyszącej dociera wyłącznie głos bibliotekarza, bez zbędnych odgłosów z otoczenia.

Informacje na temat wszystkich udogodnień dostępnych w Bibliotece PB.