Języki

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Text Size

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Page Style

Current Style: Standard

You are here

Starts With:
A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | O | P | R | S | W | Z
Name Phone E-mail Department
Elżbieta Mickiewicz 85 746 9319 e.mickiewicz@pb.edu.pl Books Cataloguing Department
Paulina Mironiuk-Leśnik 85 746 9325 p.mironiuk@pb.edu.pl Lending Department
Jolanta Misiewicz 85 746 9330 j.misiewicz@pb.edu.pl Secretary
Anna Mrówczyńska 85 746 9906 a.mrowczynska@pb.edu.pl Library of the Faculty of Architecture