Języki

 • Switch to English
 • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

 • Powiększ
 • Pomniejsz
 • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Szkolenia biblioteczno-informacyjne

Oferta jest skierowana do studentów i pracowników PB oraz wszystkich zainteresowanych użytkowników biblioteki.

Zakres szkolenia jest uzgadniany indywidualnie z osobą zamawiającą zajęcia. Oferujemy łączenie różnych form szkoleń – wykłady, warsztaty i zajęcia e-learningowe.

Kontakt w sprawie szkoleń:

 • Oddział Informacji Naukowej - tel. 85 746 9321, bg.informacja[.]pb.edu.pl
 • Informatorium - tel. 85 746 9317

1. SZKOLENIA DLA STUDENTÓW I ROKU

Przedmiot adresowany jest do studentów rozpoczynających studia na naszej Uczelni. Ciąg zajęć rozpoczyna się na początku roku akademickiego w październiku i trwa do grudnia. Terminy szkoleń dla poszczególnych grup studenckich ustala się z władzami wydziałów. Szkolenie trwa 2 godziny. Tradycyjna forma zajęć – wykład z elementami warsztatów i konsultacji, podczas których studenci samodzielnie prowadzą wyszukiwania piśmiennictwa naukowego na interesujący ich temat, połączona została z wycieczką po budynku Biblioteki PB oraz e-learningiem. Studenci muszą zaliczyć kurs e-learningowy, dostępny na Portalu edukacyjnym PB. Pozytywnie zaliczony e-kurs i rozwiązany test decyduje o zaliczeniu przedmiotu przez bibliotekarza.

Więcej szczegółów o szkoleniach bibliotecznych w roku akademickim 2017/2018 - tutaj.

Program szkolenia:

 • ogólne informacje o systemie biblioteczno-informacyjnym,
 • godziny otwarcia,
 • podstawowe informacje o Bibliotece,
 • informacja o zbiorach biblioteki i zasadach ich udostępniania,
 • korzystanie z katalogu online,
 • omówienie sposobów wyszukiwania potrzebnych materiałów w katalogach, sposób rezerwacji i zamówienia książki, sposoby przedłużenia wypożyczonych książek, możliwość ustawienia w kolejce do już zarezerwowanej książki,
 • usługi biblioteczne.

Realizacja:

 • Szkolenia odbywają się w Budynku CNK według ustalonego harmonogramu (wycieczka po budynku Biblioteki Politechniki Białostockiej oraz wykład z elementami warsztatów),
 • W ciągu 14 dni uczestnicy szkolenia muszą się zalogować do platformy e-learningowej, zapoznać się z umieszczonymi tam materiałami i rozwiązać test, który jest podstawą zaliczenia.

2. SZKOLENIA Z WYSZUKIWANIA INFORMACJI

Kurs adresowany jest do pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów piszących prace naukowe. Zajęcia przeprowadzane są w ciągu roku akademickiego na życzenie, po wcześniejszym ustaleniu terminu. Warunkiem jest zebranie grupy co najmniej 10 osób. Tradycyjna forma zajęć – wykład z elementami warsztatów i konsultacji, podczas których uczestnicy samodzielnie prowadzą wyszukiwania piśmiennictwa naukowego na interesujący ich temat.

Program szkolenia:

 • różnorodne źródła informacji naukowej,
 • katalogi centralne,
 • bibliograficzne i pełnotekstowe bazy danych.

Realizacja:

 • Zajęcia przeprowadzane są w ciągu roku akademickiego na życzenie, po wcześniejszym ustaleniu terminu. Warunkiem jest zebranie grupy co najmniej 10 osób.

3. SZKOLENIA INDYWIDUALNE

Szkolenia indywidualne odbywają się na życzenie zainteresowanych użytkowników, w Oddziale Informacji Naukowej, w godzinach pracy Biblioteki.