Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski
strefa bibliotekarza

STREFA BIBLIOTEKARZA

strefa studenta

STREFA STUDENTA

strefa pracownika

STREFA PRACOWNIKA

Wyszukiwarka naukowa

Zasoby, do których Biblioteka PB ma dostęp oraz wybrane pozycje ogólnodostępne.

Zasoby Biblioteki Głównej oraz bibliotek specjalistycznych.

Pełnotekstowe czasopisma i książki w wersji online, do których Biblioteka PB ma dostęp oraz wybrane pozycje ogólnodostępne.

Baza danych rejestrująca artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych, ścisłych i ochrony środowiska.

Zasoby Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej - zbiory o znaczeniu kulturowym, historycznym oraz naukowym.