Języki

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

  • Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

strefa bibliotekarza

STREFA BIBLIOTEKARZA

strefa studenta

STREFA STUDENTA

strefa pracownika

STREFA PRACOWNIKA

Od roku akademickiego 2017/2018 zmieniły się zasady udostępniania zbiorów i limity wypożyczeń oraz opłaty za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych.
​ Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem korzystania z zasobów systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Białostockiej.

Wyszukiwarka naukowa

Zasoby, do których Biblioteka PB ma dostęp oraz wybrane pozycje ogólnodostępne.

Zasoby Biblioteki Głównej oraz bibliotek specjalistycznych.

Pełnotekstowe czasopisma i książki w wersji online, do których Biblioteka PB ma dostęp oraz wybrane pozycje ogólnodostępne.

Zasoby Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej - zbiory o znaczeniu kulturowym, historycznym oraz naukowym.