© 2008 Biblioteka Politechniki Białostockiej
Design by Wioleta Korzunowicz

ul. Zwierzyniecka 16, 15-333 Białystok
tel. 85 746 9330, tel./fax 85 746 9329; e-mail: biblioteka#########pb.edu.pl

AKTUALNOŚCI
W dniach 28 - 30 kwietnia 2014 r. wszystkie placówki biblioteczne będą czynne w godz.
9.00 - 15.00, natomiast w dniach 1 - 4 maja 2014 r. - nieczynne.

Testowane wydawnictwa elektroniczne [Czytaj więcej...]
ASME Digital Collection 01.04 - 31.05.2014 r.
EBSCOhost - Art Source 28.03 - 31.05.2014 r.
EBSCOhost - Chemical Hazard Information Library 28.03 - 31.05.2014 r.
EBSCOhost - Energy & Power Source 28.03 - 31.05.2014 r.
EBSCOhost - Environment Complete 28.03 - 31.05.2014 r.


ZAPROPONUJ ZAKUP KSIĄŻKI

Biblioteka Politechniki Białostockiej zaprasza pracowników i studentów naszej Uczelni do współudziału w kształtowaniu zbiorów bibliotecznych. [Czytaj więcej...]

Zgodnie z umową licencyjną od 1 lutego 2014 r. dostęp do bazy EMIS poprzez serwer EZproxy będzie realizowany wyłącznie z komputerów znajdujących się na terenie Wydziału Zarządzania oraz Biblioteki Głównej.Pracownicy PB zainteresowani dostępem do bazy spoza sieci Uczelni mogą otrzymać indywidualne dane do logowania. W celu uzyskania loginu i hasła należy wysłać zgłoszenie z poczty elektronicznej w domenie PB (pb.edu.pl) równocześnie podając imię i nazwisko, stanowisko, jednostkę organizacyjną oraz numer telefonu kontaktowego. Dane kontaktowe do osoby przyjmującej zgłoszenia można uzyskać w dowolnej placówce Biblioteki PB lub prosimy skorzystać z formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie http://www.securities.com/subscribe.html?utf8=1.


Od roku akademickiego 2013/2014 zmieniły się m.in. zasady udostępniania zbiorów, limity wypożyczeń oraz opłaty za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych. Prosimy o zapoznanie się z nowym Regulaminem.

UWOLNIJ KSIĄŻKĘ

W ramach Tygodnia Bibliotek w dniu 8 maja 2013 r.
w Bibliotece Politechniki Białostockiej ruszyła kampania "Książka za uśmiech". Na "bookcrossingowym" regale umieszczone są książki opatrzone specjalną etykietą, które można zabrać do domu.
Więcej informacji na temat akcji

W celu umożliwienia pracownikom naukowym zapoznania się z najwyższej, światowej klasy publikacjami naukowymi, firma OvidSP co miesiąc nieodpłatnie udostępnia na swojej stronie (http://www.ovid.com) jedną bazę danych lub narzędzie, jedno czasopismo oraz jedną publikację książkową lub jej część (rozdział). Zachęcamy do zapoznania się z tymi zasobami.

Pobierz: Instrukcja korzystania z darmowego dostępu do "źródła miesiąca"
Politechnika Białostocka znajduje się wśród 38 uczelni i 2 instytutów z Polski, których prace doktorskie i habilitacyjne widoczne są w portalu DART-Europe:
http://www.dart-europe.eu/browse-list.php?country=Poland.

Udział prac z Polski w DART-Europe wzrósł do 3133 (stan na 31 grudnia 2013 r.):
http://www.dart-europe.eu/browse-results.php?dsource=27.

Obecnie poprzez Federację Bibliotek Cyfrowych do DART-Europe swoje dane przekazuje
14 bibliotek cyfrowych, w tym Podlaska Biblioteka Cyfrowa.

Zachęcamy pracowników PB do zamieszczania prac doktorskich w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej, a tym samym w Portalu DART-Europe.
Zamieszczenie publikacji w PBC sprawia, że jest ona również automatycznie widoczna w sieci Federacji Bibliotek Naukowych (największa sieć rozproszona bibliotek cyfrowych
i repozytoriów w Polsce) oraz w Europejskiej Bibliotece Cyfrowej EUROPEANA.


Wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach (Komunikat MNiSW) (wykaz z dnia 17-12-2013 r.):

Część A - zawierająca liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);

Część B - zawierająca liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);

Część C - zawierająca liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

Uchwała Nr 197/XVI/XIV/2013 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 31 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w "Regulaminie Oceny Nauczycieli Akademickich Politechniki Białostockiej"

Uchwała Nr 162/XIII/XIV/2013 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu Oceny Nauczycieli Akademickich Politechniki Białostockiej" + Załączniki

Parametryczna ocena działalności dydaktyczno-organizacyjnej pracowników Politechniki Białostockiej
(Uchwała Nr 3/39/2011 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 14 lipca 2011 r. + Załącznik)


Parametryczna ocena aktywności naukowo-badawczej pracowników Politechniki Białostockiej
(Uchwała Nr 2/39/2011 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 14 lipca 2011 r. + Załącznik)


Wcześniejsze wykazy:

Wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach (opr. MNiSW) (wykaz z dnia 21-12-2012 r.):

Część A - zawierająca liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);

Część B - zawierająca liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);

Część C - zawierająca liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

Obwieszczenie MNiSW z dn. 22.04.2013 r. o sprostowaniu niektórych pozycji w części B wykazu czasopism, stanowiącego załącznik do komunikatu MNiSW z dn. 20.12.2012 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach.

Wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach (opr. MNiSW) (wykaz z dnia 17-09-2012 r.):

Część A - zawierająca liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);

Część B - zawierająca liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);

Część C - zawierająca liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).


Wykaz wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową (opr. MNiSW) (wykaz z dnia 25-06-2010 r.)

Wykaz polskich czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową (opr. MNiSW) (wykaz z dnia 17-12-2010 r.)