Rozliczanie delegacji

Na mocy Zarządzenia nr 752 Rektora PB z dnia 22 grudnia 2017 roku wszyscy pracownicy PB w ramach rozliczenia podróży służbowej zobligowani są do przekazania materiałów konferencyjnych do Biblioteki Politechniki Białostockiej.

W ramach rozliczenia przyjmujemy oryginalne i kompletne materiały konferencyjne (na dowolnych nośnikach).