Ocena pracownika

Zasady oceny okresowej nauczycieli akademickich regulują Zarządzenia Rektora:

Rejestracja dorobku naukowego

Rejestracją dorobku naukowego pracowników i doktorantów PB zajmują sią pracownicy Oddziału Informacji Naukowej. W celu zgłoszenia publikacji do Bazy Wiedzy PB należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: bg.informacja [at] pb.edu.pl wersję elektroniczną publikacji lub link do strony www, na której jest zamieszczona. Można również osobiście dostarczyć oryginał/odbitkę kserograficzną publikacji do Oddziału Informacji Naukowej.

Rejestracja dorobku artystycznego

Rejestracją aktywności zawodowej z zakresu sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuk zajmuje się Biblioteka Wydziału Architektury.
W celu zgłoszenia do rejestracji dzieła artystycznego, dzieła architektonicznego lub wzorniczego należy wypełnić formularz rejestracji (DOCX, 36 KB) i przesłać go na adres: biblioteka.wa [at] pb.edu.pl

Archiwalne akty prawne

Uchwały Senatu Politechniki Białostockiej