FAQ

W polu [Login] należy wpisać:

 • studenci: numer legitymacji studenckiej np. PB99999,
  lub
 • pracownicy: numer karty bibliotecznej uzupełniony inicjałami imienia i nazwiska, np. 99999JK (bez polskich znaków).

O fakcie zagubienia karty należy jak najszybciej powiadomić pracownika Wypożyczalni Ogólnej. Można to zrobić osobiście, telefonicznie – tel. (85) 746 93 23 lub wysyłając e-mail na bg.udostepnianie [at] pb.edu.pl. Konto zostanie zablokowane. 

Tak

Nie. Konto jest aktywne do momentu podpisania obiegówki. Kontynuacja studiów na drugim stopniu wymaga ponownej rejestracji w Wypożyczalni Ogólnej (budynek Centrum Nowoczesnego Kształcenia, poziom P0).

Należy osobiście zgłosić się do Wypożyczalni Ogólnej Biblioteki PB, żeby uzyskać nowe hasło lub wygenerować z poziomu wyszukiwarki naukowej Primo za pomocą opcji „Zaloguj się”, a następnie „Nowe hasło”.

Zdalny dostęp do e-zasobów uzyskuje się automatycznie w momencie aktywacji konta bibliotecznego.
Biblioteka zapewnia dostęp do cyfrowych zasobów informacji (e-czasopism, e-książek), z których można korzystać nie wychodząc z domu. Proponujemy także korzystanie z baz danych udostępnianych w otwartym dostępie, np. BazTech, Agro, BazEkon.

Logowanie jest możliwe tylko za pomocą danych konta bibliotecznego.
W polu „login” należy wpisać identyfikator PB (np. nr legitymacji studenckiej lub karty bibliotecznej), a „hasło” takie jak do systemu bibliotecznego.

W przypadku problemów z przeglądaniem zawartości e-zasobów po zalogowaniu się na stronę bazy.pb.edu.pl należy w pierwszej kolejności wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki.

Informacje odnośnie usuwania pamięci podręcznej i innych danych popularnych przeglądarek internetowych:

W przypadku gdy powyższe czynności nie przyniosły spodziewanych efektów prosimy o zgłoszenie problemu z obsługą lub działaniem systemu E-zasoby lub kontakt z obsługą informatyczną Biblioteki PB.

Tak, ale wyłącznie na miejscu. Nie ma możliwości wypożyczania książek na zewnątrz. Istnieje możliwość skanowania zbiorów, z poszanowaniem praw autorskich. Biblioteka udostępnia bezpłatnie samoobsługowe skanery (potrzebny pendrive).

Tak, ale wyłącznie na miejscu. Nie ma możliwości wypożyczania książek na zewnątrz. Istnieje możliwość skanowania zbiorów, z poszanowaniem praw autorskich. Biblioteka udostępnia bezpłatnie samoobsługowe skanery (potrzebny pendrive).

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna oferuje czytelnikom, posiadającym aktywne konto biblioteczne, bezpłatną usługę sprowadzenia publikacji, których brak w zasobach Biblioteki PB oraz innych bibliotek w Białymstoku. Zamówienia można składać na miejscu w bibliotece (poziom P0, pokój 19) lub drogą elektroniczną na adres bg.miedzybibl [at] pb.edu.pl.

Prace inżynierskie i magisterskie można przejrzeć na miejscu w Archiwum Uczelnianym i Centrum Historii PB po złożeniu odpowiedniego wniosku o udostępnienie pracy.
Lokalizacja: Budynek Wydziału Mechanicznego, ul. Wiejska 45 C, pokój 124.
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku – godz.9.00-14.30, sobota – nieczynne.

Rozprawy doktorskie pracowników PB udostępniane są na miejscu w czytelni (budynek CNK, ul. Zwierzyniecka 16,
poziom P0).

Biblioteka Politechniki Białostockiej posiada certyfikat miejsca dostępnego i przyjaznego dla osób z niepełnosprawnością. Szczegółowa lista udogodnień znajduje się na stronie www.

Wpłaty za nieterminowy zwrot przyjmuje Wypożyczalnia Ogólna.

Alternatywnie można dokonać przelewu na konto Politechniki Białostockiej:
30 1240 1154 1111 0000 2148 7604
z dopiskiem „Opłata za nieterminowy zwrot/zagubienie materiałów bibliotecznych, imię i nazwisko czytelnika”.

Szczegóły na stronie www dotyczącej opłat.

Tak

Rezerwacja pokoi pracy dokonywana jest poprzez elektroniczny system rezerwacji, dostępny na stronie internetowej Biblioteki lub za pośrednictwem pracownika Czytelni Książek. Do logowania używamy danych konta bibliotecznego nr legitymacji/karty bibliotecznej i hasło. Na ten sam termin można zarezerwować tylko jedno pomieszczenie. Dopuszczalne spóźnienie wynosi 15 minut, po tym czasie rezerwacja zostaje anulowana.
Pamiętaj! Pokoje pracy indywidualnej i zespołowej są dostępne w godzinach otwarcia Biblioteki PB. Możesz w nich korzystać ze zbiorów bibliotecznych, z materiałów własnych oraz prywatnego sprzętu komputerowego. Wszystkie pomieszczenia wyposażone są w gniazda elektryczne, a pokoje pracy zespołowej także w tablice suchościeralne.

Rezerwacja online możliwa jest dla osób posiadających aktywne konto biblioteczne. Osoby niezwiązane z Uczelnią mogą korzystać z pokoi pracy (jeżeli są wolne), wyłącznie za zgodą dyżurującego bibliotekarza.
Biblioteka Politechniki Białostockiej udostępnia swoim użytkownikom:

 • 1 pokój pracy zespołowej 4-osobowy,
 • 4 pokoje pracy zespołowej 5-osobowe,
 • 3 pokoje pracy zespołowej 10-osobowe,
 • 12 pokoi pracy indywidualnej.

Wszystkie pomieszczenia wyposażone są w gniazda elektryczne, a pokoje pracy zespołowej także w tablice suchościeralne.

Tak, dla studentów I roku studiów I stopnia. Szkolenie odbywa się na początku roku akademickiego i trwa 2 godziny.
Forma zajęć: wycieczka po budynku Biblioteki PB oraz wykład z elementami warsztatów, podczas których studenci samodzielnie prowadzą wyszukiwanie piśmiennictwa naukowego.

Dokumentem uprawniającym studenta do korzystania z usług biblioteki jest legitymacja studencka, pełniąca również rolę karty bibliotecznej, z którą należy zgłosić się do Wypożyczalni Ogólnej (poziom P0) i aktywować konto biblioteczne. Od tego momentu można już wypożyczać książki, korzystać z czytelni oraz pokoi pracy.

Studenci mają możliwość wypożyczenia:

 • długoterminowego – 15 książek na 2 miesiące;
 • krótkoterminowego – 5 książek na 7 dni;
 • krótkoterminowego – 5 książek na 3 godziny lub czas zamknięcia biblioteki.

Dodatkowo istnieje możliwość wypożyczenia 2 książek na 2 miesiące z kolekcji Beletrystyka.

Wyszukiwanie i zamawianie książek odbywa się zdalnie poprzez wyszukiwarkę naukową Primo.
Dzięki temu systemowi można online sprawdzić dostępność książki. Przy każdej pozycji znajduje się informacja, czy daną publikację można wypożyczyć, przejrzeć w czytelni, czy przeczytać w wersji elektronicznej.
Do zamówienia książki wymagane jest zalogowanie się do konta. Zamówienie jest ważne przez 4 dni robocze (16 dni w przypadku studentów studiów zaocznych), a niezrealizowane wraca do magazynu.
Student ma prawo korzystać przez 2 miesiące z książek z Wypożyczalni Ogólnej. Ma też możliwość przedłużenia online okresu wypożyczenia.

Prolongaty dokonuje się online, z własnego konta bibliotecznego, przed upływem terminu zwrotu książki.
Przedłużenie terminu dotyczy tylko wypożyczeń długoterminowych. Można to zrobić pięciokrotnie, pod warunkiem, że danej pozycji nie zarezerwował inny czytelnik.

Składając zamówienie należy zwracać uwagę na „Okres ważności zamówienia”. Domyślny okres ważności zamówienia wynosi trzy miesiące. Po tym czasie wszystkie niezrealizowane zamówienia są automatycznie usuwane.
Proszę pamiętać o możliwości zmiany (skrócenia/wydłużenia) okresu ważności zamówienia.

Liczba osób, które mogą ustawić się w kolejkę zależy od liczby egzemplarzy przeznaczonych do wypożyczeń długoterminowych. Jedna osoba może ustawić się do jednego egzemplarza książki.
Obowiązuje kolejność składania zamówień.

Zamówione książki należy odbierać w Wypożyczalni Ogólnej (budynek Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej, ul. Zwierzyniecka 16, poziom P0).

Nie ma możliwości wcześniejszego zamawiania i rezerwacji online publikacji dostępnych w Czytelni Książek. Zbiory udostępniane są na miejscu lub wypożyczane krótkoterminowo: oznaczone czerwonym paskiem na 3 godziny lub czas zamknięcia biblioteki, a bez czerwonego paska na 7 dni. Terminy zwrotów nie podlegają prolongacie.

Żaden problem – wystarczy zalogować się na swoje konto biblioteczne.
Ponadto, system biblioteczny monitoruje zamówione i wypożyczone książki, wysyła e-maile z informacją o stanie zamówienia oraz o zbliżającym się lub przekroczonym terminie zwrotu. Pamiętaj, jeżeli zmienią się Twoje dane, powinieneś je zaktualizować! Dotyczy to także adresu e-mail.
Uwaga!
Biblioteka nie ma obowiązku powiadamiania czytelników o przetrzymanych książkach i nie odpowiada za kłopoty wynikłe z niedoręczenia korespondencji mailowej.

Czas realizacji zamówienia wynosi około godziny od momentu złożenia zamówienia.
Okres oczekiwania może wydłużyć się na początku roku akademickiego lub zmiany semestru.
Czytelnik może sprawdzić stan realizacji zamówienia, logując się na swoje konto.

Tak
W przypadku zwrotu książek karta nie jest konieczna.

Zwrot książek jest możliwy w czynnej prawie całą dobę wrzutni (w godz. 2.00-4.30 – przerwa techniczna), znajdującej się na zewnątrz budynku. Dotyczy to tylko książek wypożyczonych w Bibliotece Głównej (ul. Zwierzyniecka 16).
Książki z bibliotek wydziałowych należy zwrócić do tych bibliotek w godzinach ich pracy.

Za nieterminowy zwrot naliczona zostanie opłata, zgodnie z Cennikiem (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 87 KB) do Regulaminu korzystania z zasobów systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Białostockiej. Dopóki zaległość nie zostanie uregulowana, konto biblioteczne będzie zablokowane i nie można będzie rezerwować, czy też wypożyczać kolejnych książek.
Opłatę można uregulować przelewem, kartą bądź gotówką na miejscu w Wypożyczalni Ogólnej.
Informacje o numerze konta znajdują się na stronie www dotyczącej opłat.

Wypożyczenia za kaucją możliwe są w przypadku osób spoza Uczelni, wymienionych w Regulaminie korzystania z zasobów systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Białostockiej, tj.:

 • emerytów i rencistów Uczelni;
 • osób nieformalnie związanych z Uczelnią, np. pracowników innych instytucji naukowych przebywający czasowo w Uczelni, doktorantów Uczelni, którzy nie są uczestnikami studiów doktoranckich, słuchaczy PB-BUD, stypendystów programu Odkrywcy Diamentów.