Pracownicy

Dyrektor
mgr Elżbieta Kierejczuk 85 746 9331 e.kierejczuk [at] pb.edu.pl
Zastępca dyrektora
mgr Anna Gogiel-Kuźmicka 85 746 9329 a.gogiel [at] pb.edu.pl
Sekretariat
mgr Katarzyna Joanna Cichoń 85 746 9330 k.cichon [at] pb.edu.pl
Oddział Gromadzenia Zbiorów
mgr inż. Katarzyna Dąbrowska, Kierownik 85 746 9332 k.dabrowska [at] pb.edu.pl
mgr Iwona Jurewicz-Citko 85 746 9332 i.citko [at] pb.edu.pl
mgr Marzena Konczerewicz 85 746 9332 m.konczerewicz [at] pb.edu.pl
mgr Ewa Zwierzyńska 85 746 9332 e.zwierzynska [at] pb.edu.pl
Oddział Informacji Naukowej
mgr Elżbieta Kuprel, kierownik 85 746 9321 e.kuprel [at] pb.edu.pl
mgr Joanna Koroniecka 85 746 9321 j.koroniecka [at] pb.edu.pl
mgr Paulina Mironiuk-Leśnik 85 746 9321 p.mironiuk [at] pb.edu.pl
mgr inż. Elżbieta Oblacewicz 85 746 9321 e.oblacewicz [at] pb.edu.pl
Wioleta Szkiłądź 85 746 9321 w.szkiladz [at] pb.edu.pl
mgr inż. Anna Śliwko 85 746 9321 anna.sliwko [at] pb.edu.pl
Oddział Opracowania Zbiorów
mgr inż. Agnieszka Jancewicz, Kierownik 85 746 9319 a.jancewicz [at] pb.edu.pl
mgr Joanna Cyuńczyk 85 746 9319 j.cyunczyk [at] pb.edu.pl
mgr Elżbieta Mickiewicz 85 746 9319 e.mickiewicz [at] pb.edu.pl
mgr inż. Iwona Roszkowska 85 746 9319 i.roszkowska [at] pb.edu.pl
Oddział Udostępniania Zbiorów
mgr Anna Figarska, Kierownik 85 746 9327 a.figarska [at] pb.edu.pl
Agnieszka Aleksiejuk 85 746 9322 a.aleksiejuk [at] pb.edu.pl
Katarzyna Herman 85 746 9326 k.herman [at] pb.edu.pl
Marta Januszewska 85 746 9325 marta.januszewska [at] pb.edu.pl
mgr Joanna Kardasz 85 746 9323 j.kardasz [at] pb.edu.pl
Agnieszka Kosińska 85 746 9326 a.kosinska [at] pb.edu.pl
Joanna Leszczyńska 85 746 9325 j.leszczynska [at] pb.edu.pl
inż. Dominika Misiewicz 85 746 9325 d.misiewicz [at] pb.edu.pl
mgr Aneta Puchalska 85 746 9323 aneta.puchalska [at] pb.edu.pl
mgr Katarzyna Sapiołka 85 746 9325 k.sapiolka [at] pb.edu.pl
mgr Katarzyna Sztabkowska 85 746 9320 k.sztabkowska [at] pb.edu.pl
mgr Katarzyna Wądołkowska 85 746 9325 k.wadolkowska [at] pb.edu.pl
Artur Wołejszo 85 746 9323 a.wolejszo [at] pb.edu.pl
mgr Anna Wykowska 85 746 9325 a.wykowska [at] pb.edu.pl
Biblioteka Wydziału Architektury
mgr Anna Sidorczuk, p.o. Kierownik 85 746 9906 a.sidorczuk [at] pb.edu.pl
mgr Katarzyna Rutkowska 85 746 9906 k.rutkowska [at] pb.edu.pl
Biblioteka Wydziału Inżynierii Zarządzania
mgr Aneta Bieńkowska, p.o. Kierownik 85 746 9885 a.bienkowska [at] pb.edu.pl
mgr Joanna Putko 85 746 9885 j.putko [at] pb.edu.pl