Języki

 • Switch to English
 • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

 • Powiększ
 • Pomniejsz
 • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Jesteś tutaj

Najczęściej zadawane pytania

W regulaminie jest zapis:

Przekroczenie terminu zwrotu wypożyczonych publikacji jest podstawą do pobrania opłaty w wysokości:

 • 0,20 zł za każdy dzień zwłoki (maksymalnie 20 zł) za każdy egzemplarz wypożyczony z magazynu lub z biblioteki specjalistycznej na okres 1 roku lub 2 miesięcy,
 • 3 zł za każdy dzień zwłoki (maksymalnie 30 zł) za każdy egzemplarz wypożyczony z Czytelni Książek lub biblioteki specjalistycznej na okres 7 dni,
 • 0,50 zł za każdą godzinę (maksymalnie 30 zł) za każdy egzemplarz wypożyczony z Czytelni Książek lub biblioteki specjalistycznej na 3 godziny lub na czas zamknięcia Biblioteki.

Dlaczego na moim koncie widnieje dużo wyższa kwota?

Sytuacja ta dotyczy czytelników, którzy stali się dłużnikami - przetrzymali książki przed 19 maja 2004 r. (data przejścia na nową wersję systemu bibliotecznego - Aleph500). Zawyżona kwota została przeniesiona ze starej wersji systemu. W Aleph300 nie było możliwości ustawienia maksymalnej wartości opłaty i zatrzymania dalszego naliczania. Mimo stale rosnącej wartości nigdy nie pobierano i nie pobiera się opłaty większej niż wskazana w regulaminie - strong>maksymalnie 20 zł za każdy przetrzymany egzemplarz.

Wszystkie transakcje dokonane w systemie (starym Aleph300 i nowym Aleph500) są odnotowane i wszelkie opłaty pobierane są zgodnie z zapisami Regulaminu Wypożyczalni Ogólnej.

W nowej wersji systemu ustawiona jest wartość maksymalna (powyżej której system zatrzymuje dalsze naliczanie), co zapewnia czytelnikowi rzeczywisty, nie budzący wątpliwości zapis dokonywanych transakcji.

Składając zamówienie należy zwracać uwagę na Okres ważności zamówienia (okres zainteresowania książką). Zwykle czytelnik potrzebuje danej książki w określonym czasie. Z praktyki wynika, że spośród zamawianych przez czytelników książek wiele (średnio 100 dziennie, a zdarzało się, że nawet 600) nieodebranych w regulaminowym terminie odsyłanych jest z powrotem do magazynu. Stwierdzenie "Już ta książka nie jest mi potrzebna" wypowiadane przy okazji wypożyczania innych pozycji wcale nie jest rzadkością.

Domyślny okres ważności zamówienia wynosi trzy miesiące. Po tym czasie wszystkie niezrealizowane zamówienia są automatycznie usuwane.

Czytelnik powinien określić jak długo jest gotów czekać na zamówioną książkę. W przypadku jeśli jest zainteresowany książką niemalże bezterminowo, powinien to wyraźnie zaznaczyć.

Proszę pamiętać o możliwości zmiany (skrócenia/wydłużenia) okresu ważności zamówienia.

Liczba osób, które mogą ustawić się w kolejkę jest zależna od liczby egzemplarzy "Do wypożyczeń" w zasobie, przy czym liczba zamówień nie może przekroczyć liczby egzemplarzy.

Zamówione książki należy odbierać w Wypożyczalni Ogólnej (budynek Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej, ul. Zwierzyniecka 16, Poziom 0, pok. 18).

Zamówienia drukowane są co 20 minut (z wyłączeniem początku roku akademickiego i zmiany semestru - wydruk co godzinę). Ich realizacja trwa do 60 min.

W okresie wzmożonego ruchu czytelniczego (początek roku akademickiego, zmiana semestru) czas realizacji może wydłużyć się do 2 dni.

Czytelnik może sprawdzić stan realizacji zamówienia, logując się na swoje konto. Po wybraniu opcji Zamówienia, należy zwrócić uwagę na kolumnę Status zamówienia. W momencie odłożenia książki na półkę rezerwacji pojawia się tam komunikat "Zarezerwowany do:", informujący do kiedy książka będzie oczekiwała na odbiór w Wypożyczalni Ogólnej.

W polu [Identyfikator] należy wpisać:

 • numer kodu kreskowego (w przypadku elektronicznej legitymacji studenckiej),
   
  lub
 • numer karty bibliotecznej uzupełniony (bez spacji!) inicjałami imienia i nazwiska, np. 32867RS. Prosimy nie używać liter ze znakami diakrytycznymi ("ogonkami"), np. zamiast Ł należy wpisać L (w przypadku tradycyjnej karty bibliotecznej).

Wpłaty za nieterminowy zwrot przyjmuje Wypożyczalnia Ogólna.

Alternatywnie można dokonać przelewu na konto Politechniki Białostockiej:
30 1240 1154 1111 0000 2148 7604
z dopiskiem "Opłata za nieterminowy zwrot książek, imię i nazwisko czytelnika".

O fakcie zagubienia karty należy jak najszybciej powiadomić pracownika Wypożyczalni.  Można to zrobić osobiście, telefonicznie - tel. (85) 746 93 23 lub wysyłając e-mail na bg.udostepnianie@pb.edu.pl. Konto zostanie zablokowane. Wydanie duplikatu karty kosztuje 5 zł.
Nie. Karta biblioteczna jest ważna przez cały okres studiów i nie ma potrzeby jej odnawiania.