Języki

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

  • Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Jesteś tutaj

Kontakt

Biblioteka Politechniki Białostockiej
ul. Zwierzyniecka 16, 15-333 Białystok
Tel.: (85) 746-9330 Fax: (85) 746-9329
e-mail: biblioteka@pb.edu.pl
 

Dyrektor

ul. Zwierzyniecka 16, 15-333 Białystok
Poziom P2, pokój 39
mgr Joanna Putko 85 746 9331
604 960 415
j.putko@pb.edu.pl

Zastępca dyrektora

ul. Zwierzyniecka 16, 15-333 Białystok
Poziom P2, pokój 40
mgr Maria Czyżewska 85 746 9329
m.czyzewska@pb.edu.pl

Sekretariat

ul. Zwierzyniecka 16, 15-333 Białystok
Poziom P2, pokój 39
e-mail: bg.sekretariat@pb.edu.pl
mgr Jolanta Misiewicz 85 746 9330
797 990 781
j.misiewicz@pb.edu.pl

Oddział Gromadzenia Zbiorów

ul. Zwierzyniecka 16, 15-333 Białystok
Poziom P-1, pokój: 01, 02, 03, 04
e-mail: bg.gromadzenie@pb.edu.pl
mgr Ewa Zwierzyńska p.o. Kierownik 85 746 9332
e.zwierzynska@pb.edu.pl

Oddział Opracowania Zbiorów

ul. Zwierzyniecka 16, 15-333 Białystok
Poziom P-1, pokój: 05, 06, 07, 08
e-mail: bg.opracowanie@pb.edu.pl
mgr Elżbieta Kierejczuk Kierownik 85 746 9319
e.kierejczuk@pb.edu.pl

Oddział Udostępniania Zbiorów

ul. Zwierzyniecka 16, 15-333 Białystok
Poziom P0, Poziom P1
e-mail: bg.udostepnianie@pb.edu.pl
mgr Katarzyna Rutkowska Kierownik 85 746 9327
797 990 784
k.rutkowska@pb.edu.pl

Oddział Informacji Naukowej

ul. Zwierzyniecka 16, 15-333 Białystok
Poziom P0, pokój: 10, 11, 12, 13
e-mail: bg.informacja@pb.edu.pl, tel./fax: 85 746 9317
mgr Anna Gogiel-Kuźmicka p.o. Kierownik 85 746 9321
a.gogiel@pb.edu.pl

Biblioteczne Centrum Informatyczne

ul. Zwierzyniecka 16, 15-333 Białystok
Poziom P-1, pokój: 09
e-mail: bg.bci@pb.edu.pl
mgr Justyna Paszko Kierownik 85 746 9328
797 990 782
j.paszko@pb.edu.pl

Archiwum Uczelniane Politechniki Białostockiej

Wiejska 45 C, 15-351 Białystok
pokój 124, magazyn 058
e-mail: archiwum@pb.edu.pl
mgr Bożena Koszel-Pleskaczuk 85 746 9136
571 443 192
b.koszel@pb.edu.pl

Biblioteka Wydziału Architektury

ul. Oskara Sosnowskiego 11, 15-893Białystok
Pokój: 010
e-mail: biblioteka.wa@pb.edu.pl
mgr Anna Mrówczyńska Kierownik 85 746 9906
a.mrowczynska@pb.edu.pl

Biblioteka Wydziału Inżynierii Zarządzania

ul. Ojca Stefana Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin
Pokój 16
e-mail: biblioteka.wiz@pb.edu.pl
mgr Anna Figarska Kierownik 85 746 9885
a.figarska@pb.edu.pl

Biblioteka Zamiejscowego Wydziału Leśnego w Hajnówce

ul. Piłsudskiego 8, 17-200 Hajnówka
e-mail: biblioteka.zwl@pb.edu.pl
mgr Katarzyna Sapiołka 85 682 9502
k.sapiolka@pb.edu.pl